Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami

Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami (Centre For Critical Technology Studies – CCTS) prowadzi badania nad technologiami w perspektywie humanistycznej. Celem działania Centrum jest inicjowanie oraz podtrzymywanie dialogu pomiędzy nauką, kulturą i sztuką w obrębie technosfery, a także łączenie inicjatyw lokalnych z globalną myślą naukową w ramach współpracy z otoczeniem.

Współpraca: dr hab. Michał Krzykawski, prof. UŚ (dyrektor)
michal.krzykawski@us.edu.pl

return to top