Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Centrum Badań Romskich

Obszar badawczy centrum obejmuje problematykę tożsamości i kultury Romów, ich udziału w edukacji i szczególnej aktywności społeczno-zawodowej. Zainteresowanie tą tematyką ukazuje potrzebę programów, projektów, polityk lokalnych wobec Romów, tworzonych pod kątem specyfiki społeczności romskich z krajów, w których prowadzone są badania, z uwzględnieniem takich elementów tożsamości, jak język, kultura, edukacja i współuczestnictwo, a właściwie jego poziom w kontekście wciąż niedokonanej, jak się wydaje, integracji ze społeczeństwami kulturowo dominujących większości.

Współpraca: prof. dr hab. Hristo Kyuchukov (dyrektor)
e mail: hristo.kyuchukov@us.edu.pl

return to top