Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną

Idea, jaka kryje się za powstaniem Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną, to prowadzenie badań naukowych i tworzenie nowych form opisu świata oraz poszukiwanie praw i prawidłowości nim rządzących.

Głównym celem realizowanym przez Centrum jest integrowanie prac badawczych specjalistów dydaktyk humanistycznych i glottodydaktyków w zakresie współczesnych metodologii służących harmonijnemu, spójnemu i nowoczesnemu kształceniu nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

Centrum jest otwarte na współpracę z otoczeniem instytucjonalnym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w tym z instytucjami edukacyjno-oświatowymi i kulturalnymi oraz z krajowymi i europejskimi organizacjami akademickimi.

Współpraca: prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska (dyrektor)
bernadeta.niesporek-szamburska@us.edu.pl

return to top