Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych

Wiedza na temat procesów zachodzących w skali ponadmiejskiej i metropolitarnej, poparta rzetelnymi danymi i wynikami badań, może wspomóc zarządzanie miastami i metropoliami oraz ich rozwój, a także przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców. Taką wiedzą dysponują naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego współtworzący Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych (OPMiM), którego celem jest gromadzenie i analizowanie danych na temat różnych obszarów funkcjonowania Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii. Naukowcy wykonują ekspertyzy na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów gospodarczych, służą doradztwem i wspomagają procesy decyzyjne, realizują również badania sektorowe w obszarach: transportu, turystyki, kultury, rynku pracy i jego trendów, sektora edukacji, procesów demograficznych, usług w zakresie służby zdrowia oraz pomocy socjalnej czy infrastruktury.

Czy wiesz, że…? Strukturę obserwatorium tworzy aż 17 interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Naukowcy współpracujący w ramach jednostki przygotowali m.in. koncepcję zagospodarowania i wdrożenia rewitalizacji kwartału w centrum Zabrza, są autorami raportu na temat katowickiego sektora wydarzeń kongresowo-biznesowych oraz ich wpływu na rozwój i wizerunek miasta, a także opracowali rekomendacje dotyczące regionalnej polityki miejskiej województwa śląskiego.

Strona Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych: http://www.obserwatoriummiasto.us.edu.pl

return to top