Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

ŚMCEBI – komfort i bezpieczeństwo prowadzenia badań

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie to nowoczesna przestrzeń umożliwiająca prowadzenie badań w zakresie dziedzin uznawanych za priorytetowe dla rozwoju gospodarki, a także oferująca nowatorskie rozwiązania w edukacji. Zintegrowany kampus został zaprojektowany z myślą o naukowcach, studentach i doktorantach współpracujących w interdyscyplinarnych zespołach i podejmujących tematy m.in. z zakresu mikro- i nanotechnologii, fizyki jądrowej, nowych materiałów, inżynierii biomedycznej i nowoczesnych leków.

Czy wiesz, że…? Przestrzeń ŚMCEBI to miejsce przyjazne użytkownikom z każdej grupy wiekowej z udostępnioną wielofunkcyjną strefą aktywności, którą tworzą m.in.: skwer z boiskiem do gry w piłkę nożną i koszykówkę, urządzenia fitness do ćwiczeń oraz elementy placu zabaw i zieleńce. Strefa jest wspólnym przedsięwzięciem Uniwersytetu Śląskiego i Urzędu Miasta Chorzów.

Strona internetowa ŚMCEBI: www.smcebi.us.edu.pl

return to top