Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français

Naukowcy UŚ laureatami Nagród Ministra Edukacji i Nauki

22.02.2021 - 13:58 aktualizacja 23.02.2021 - 16:19
Redakcja: AJS
Tagi: awards, nagrody

Nagrody Ministra Edukacji i Nauki to wyróżnienia przyznawane naukowcom i nauczycielom akademickim za znaczące osiągnięcia w zakresie: działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej i organizacyjnej oraz za całokształt dorobku. Lista laureatów została ogłoszona 19 lutego w Dniu Nauki Polskiej. Minister edukacji i nauki przyznał łącznie 74 nagrody, w tym 57 indywidualnych i 17 zespołowych.

Laureaci z Uniwersytetu Śląskiego

W gronie osób uhonorowanych są naukowcy związani z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Nagrodę za znaczące osiągnięcie naukowe otrzymała dr hab. Agata Kluczek, prof. UŚ z Wydziału Humanistycznego, natomiast za osiągnięcia w działalności wdrożeniowej doceniony został zespół badaczy z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych, w skład którego weszli: prof. dr hab. inż. Jarosław Polański, dr Piotr Bartczak, dr Maciej Kapkowski i dr Tomasz Siudyga.

Wyróżnienie indywidualne

Nagroda dla dr hab. Agaty Kluczek, prof. UŚ przyznana została za pracę związaną z analizą i interpretacją źródeł numizmatycznych utrwalających wizję tożsamości starożytnych Rzymian, wskazujących z jednej strony na niezmienne przez wieki jej fundamenty, z drugiej na czasowe oraz geograficzne preferencje.

Bazę dla tej tożsamości stanowił mit fundacyjny, w którym kryły się idee definiujące tożsamość Rzymian. Nośnikiem zaś wiedzy o tych sprawach „zakładzinowych” stało się wyobrażenie numizmatyczne (zwłaszcza ikonografia, a w mniejszym stopniu napisy umieszczane na numizmatach).

Wyniki badań były przedstawiane w formie referatów i wykładów wygłaszanych na wielu spotkaniach naukowych (konferencje, seminaria, wykłady). Cząstkowe wyniki zostały również zaprezentowane w artykułach publikowanych na łamach punktowanych czasopism. Całość zaś analiz została ujęta w książce autorskiej pt. „Primordia Romana. Mityczna przeszłość Rzymu i pamięć o niej w rzymskich numizmatach zaklęta”, wydanej nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego (Katowice 2019).

Nagroda zespołowa

Za znaczące osiągnięcia w działalności wdrożeniowej uhonorowany został zespół naukowców, który pracował nad wdrożeniem innowacyjnych elementów nanotechnologicznych w szczególności w urządzeniu do niskotemperaturowego rozkładu amoniaku oraz innowacyjnej metodzie regeneracji nanokatalizatorów deNOx. Rozwiązanie, którego twórcami są: prof. dr hab. inż. Jarosław Polański, dr Piotr Bartczak, dr Maciej Kapkowski i dr Tomasz Siudyga, obejmuje zaprojektowanie oraz syntezę nowych nanometalicznych materiałów jako katalizatorów do prowadzenia procesów w kluczowych obszarach chemii i inżynierii środowiska w unikatowych warunkach niskiej temperatury. Warto podkreślić, że w ostatnim czasie udzielona została licencja na wykorzystanie patentu PL230827 (B1, Publikacja 31.12.2018) J. Polański, et al., „Sposób otrzymywania skojarzonego nanomateriału metalicznego oraz jego zastosowanie”.

Rektorat Uniwersytetu Śląskiego Rektorat Uniwersytetu Śląskiego. Fot. Julia Agnieszka Szymala

return to top