Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Naukowcy z UŚ laureatami konkursu OPUS LAP

26.07.2021 - 10:40 aktualizacja 27.07.2021 - 12:20
Redakcja: OO
Tagi: granty

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu OPUS LAP, który umożliwia badaczom na wszystkich etapach kariery naukowej ubieganie się o finansowanie projektów realizowanych we współpracy międzynarodowej w ramach ścieżki Lead Agency Procedure (LAP). Dofinansowanie otrzymały dwa projekty przygotowane przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Lista dofinansowanych projektów:

  • „Potencjał polityczny teorii spiskowych. Studium Polski i Słowenii”

Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Turska-Kawa, prof. UŚ z Instytutu Nauk Politycznych UŚ

Finansowanie w wysokości 699 190 zł

Okres realizacji: 48 miesięcy

Partner po stronie słoweńskiej: Slovenian Research Agency

Przedmiotem badań prowadzonych po polskiej stronie będą trzy ruchy oparte na teoriach spiskowych, których działalność uaktywniła sytuacja pandemii na świecie: ruch antycovidowy, ruch anty-5G i ruch antyszczepionkowy. Celem projektu jest zbadanie zjawiska wykorzystania tych inicjatyw w polskiej i słoweńskiej polityce oraz czynników wpływających na ich ewentualną polityczną atrakcyjność bądź jej ewentualny brak.

  • „Wielopoziomowe (multi-proxy) badania procesów dedolomityzacji i związanej z nimi speleogenezy w środkowej Słowenii z implikacjami dla zrozumienia początkowych etapów mineralizacji siarczkowej w południowej Polsce”

Projekt realizowany będzie w ramach konsorcjum z Instytutem Nauk Geologicznych PAN.

Kierownik projektu: dr hab. Justyna Ciesielczuk, prof. UŚ, Instytut Nauk o Ziemi UŚ

Finansowanie w wysokości 933 092 zł (dofinansowanie dla UŚ – 796 086 zł)

Okres realizacji: 36 miesięcy

Partner po stronie słoweńskiej: Research Centre of Slovenian Academy of Sciences and Arts

Celem projektu jest opisanie nowych procesów genetycznych (speleogenetycznych) w rozwoju jaskiń krasowych powiązanych z dedolomityzacją, które prawdopodobnie są powszechne w wielu środowiskach, w których regionalny przepływ wód podziemnych realizuje się przez kompleks skał ewaporatowo-węglanowych. Taki mechanizm mógłby odpowiadać za rozwój wielkoskalowej porowatości (kawernistości) i niestabilności, w występujących głęboko masywach skałach węglanowych. Ma to duże znaczenie dla regionalnego przepływu wód podziemnych w zbiornikach krasowych oraz dla rozwoju złóż węglowodorów i zbiorników geotermalnych, a także dla początkowych stadiów formowania się mineralizacji kruszcowych. Proponowane badania powinny mieć znaczenie dla rewizji i ponownego zainteresowania się naukowców relacją pomiędzy rozpowszechnionymi w niektórych obszarach krasu węglanowego poziomami występowania dedolomitów i brekcji, ale również mineralizacji kruszcowych rozwiniętych w skałach węglanowych.

Listy rankingowe

otwarta książka

return to top