Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Naukowcy z UŚ laureatami Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020

16.12.2020 - 10:03 aktualizacja 17.12.2020 - 12:25
Redakcja: OO

Siedmioro naukowców z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zostało laureatami Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii naukowiec przyszłości. Nagrody przyznawane są innowatorom, inwestorom, organizacjom i osobom indywidualnym za działania, które w szczególności wpływają na inteligentny i zrównoważony rozwój życia. Prestiżowe wyróżnienie cieszy się uznaniem zarówno w środowisku naukowym, jak i biznesowym. Nagroda podkreśla wkład wyróżnionych w innowacje technologiczne i społeczne, które podnoszą standard życia.

 

Lista laureatów z Uniwersytetu Śląskiego:

Naukowcy przyszłości reprezentujący badania podstawowe z nauk ścisłych i technicznych:

  • dr Mateusz Dulski, prof. UŚ z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych – za realizację projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania oraz charakterystyka nieorganicznych materiałów kompozytowych i wielofunkcyjnych powłok złożonych na stopach NiTi”.

Naukowcy przyszłości reprezentujący badania podstawowe z grupy nauk o życiu:

  • dr Marek Marzec, prof. UŚ z Wydziału Nauk Przyrodniczych – za realizację projektu pt. „Poznanie funkcji strigolaktonów w odpowiedzi roślin na stres suszy z wykorzystaniem kolekcji mutantów jęczmienia”,
  • dr Agata Daszkowska-Golec, prof. UŚ z Wydziału Nauk Przyrodniczych – za realizację projektów pt. „Genomika translacyjna w identyfikacji mechanizmu działania signalosomu CBP20 w odpowiedzi Arabidopsis i jęczmienia na stres suszy” oraz „Zaawansowane narzędzia służące zintensyfikowanej i zrównoważonej uprawie jęczmienia w obliczu zmian klimatycznych”,
  • dr Joanna Żur z Wydziału Nauk Przyrodniczych – za realizację projektów pt. „Mikrobiologiczny szlak degradacji diklofenaku przez szczep z rodzaju Pseudomonas”, „Konstrukcja konsorcjów bakteryjnych ukierunkowanych na kompleksową degradację niesteroidowych leków przeciwzapalnych” oraz „Wpływ immobilizacji na aktywność metaboliczną oraz wrażliwość na niesteroidowe leki przeciwzapalne wybranych szczepów bakterii zdolnych do ich rozkładu”,
  • dr hab. Damian Gruszka, prof. UŚ z Wydziału Nauk Przyrodniczych – za realizację projektów pt. „Badania nad wpływem brasinosteroidów na tolerancję roślin jęczmienia na stres niedoboru wody”, „Identyfikacja i charakterystyka genów jęczmienia (Hordeum vulgare) zaangażowanych w procesy syntezy i transdukcji sygnału brasinosteroidów, jako hormonów regulujących wzrost i rozwój roślin” oraz „Mutational analysis of genes involved in DNA repair in barley”.

Naukowcy przyszłości reprezentujący badania aplikacyjne:

  • dr inż. Karolina Jurkiewicz z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych – za realizację projektów pt. „Alternatywne materiały węglowe grafityzowane katalitycznie z przeznaczeniem na anody do akumulatorów litowo-jonowych” oraz „Korelacje struktura atomowa – porowatość – właściwości mechaniczne węgla szklistego dla potencjalnych zastosowań w medycynie”,
  • dr hab. Kamil Kamiński, prof. UŚ z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych – za realizację projektów pt. „Badania Dynamiki Molekularnej układów ograniczonych przestrzennie jedno i dwuwymiarowo. W kierunku nowego mikroskopowego opisu przejścia szklistego”, „Wpływ wysokiego ciśnienia oraz ograniczenia przestrzennego na reakcję polimeryzacji i izomeryzacji. W kierunku lepszej kontroli nad kinetyką procesu” oraz „Innowacyjna metodyka dla produktów leczniczych w fazie rozwoju”.

Mikroskop

return to top