Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English

Naukowcy z UŚ laureatami w konkursie SONATA BIS 10

19.02.2021 - 09:29 aktualizacja 12.04.2022 - 12:04
Redakcja: OO
Tagi: granty

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki dwóch prestiżowych konkursów: SONATA BIS 10 oraz MAESTRO 12. W ramach pierwszego z konkursów granty otrzymało dwoje naukowców z Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zajmując odpowiednio 7. i 15. miejsce na liście rankingowej (na 24 przyznane projekty). Łączna kwota dofinansowania opiewa na prawie 5,5 mln zł.

Laureaci z UŚ:

 • dr Agata Daszkowska-Golec, prof. UŚ: „(QUEST) W poszukiwaniu genotypu jęczmienia przystosowanego do zmian klimatycznych – wielowymiarowa analiza genomiczna funkcji kompleksu CBC w sygnalizacji ABA”, kwota dofinansowania: 3 109 640 zł.
  Badania w ramach projektu zmierzają do identyfikacji kluczowych regulatorów odpowiedzi na stres roślin i koncentrują się na zasadniczym pytaniu o funkcję danego genu w konkretnym szlaku sygnałowym, a także sposobu, w jaki można uzyskaną wiedzę wykorzystać w celu uzyskania upraw lepiej zaadaptowanych do stresu suszy. Ma to szczególne znaczenie w czasie, gdy dotknięty stresem suszy areał uprawny na świecie podwoił się w ciągu ostatnich 40 lat. Uzyskane wyniki mogą dostarczyć narzędzi do dalszych, bardziej szczegółowych analiz odpowiedzi na ABA i stres u jęczmienia. Badania prowadzone będą z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii sekwencjonowania we współpracy z partnerami z Niemiec i Estonii.
  Szczegółowy opis (plik pdf, 124 KB)
 • dr Alexander Betekhtin: „Analiza genetyczna tworzenia się mieszańców somatycznych u gatunków Fagopyrum”, kwota dofinansowania: 2 302 941 zł.
  Przedstawicielami rodzaju gryki (Fagopyrum) są rośliny dwuliścienne należące do rodziny Polygonaceae. Dwa najważniejsze gatunki uprawne to gryka zwyczajna (F. esculentum) i gryka Tatarka (F. tataricum), które mogą odgrywać ważną rolę w szerokiej gamie produktów naturalnych korzystnie wpływających na organizm ludzki. Celem tego projektu jest identyfikacja kluczowych zmian zachodzących podczas rozwoju somatycznych mieszańców gryki (Fagopyrum). Projekt będzie realizowany we współpracy z instytucją we Francji.
  Szczegółowy opis (plik pdf, 97 KB)

W ramach konkursów SONATA BIS 10 i MAESTRO 12 pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach złożyli łącznie czternaście wniosków – dwanaście w pierwszym z nich, natomiast dwa w drugim.

SONATA BIS to konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Lista laureatów znajduje się na stronie Narodowego Centrum Nauki.

mikroskop/microscope

return to top