Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Nawiązanie współpracy z siedmioma szkołami

14.03.2017 - 15:15 aktualizacja 14.03.2017 - 15:15
Redakcja: admin

Uniwersytet Śląski nawiąże współpracę dydaktyczno-naukową z siedmioma szkołami z województwa śląskiego. Porozumienia w tej sprawie podpisane zostaną 15 marca 2017 roku w Cieszynie, a koordynatorami przedsięwzięcia będą cieszyńskie wydziały uczelni: Wydział Artystyczny oraz Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji. Umowa o współpracy zawarta zostanie również z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach – placówką oświatową, w której strukturach działają szkoły i ośrodki kształcenia zawodowego.

Zawarcie porozumień ze szkołami ponadgimnazjalnymi ma umożliwić uczniom pełniejszy rozwój, pogłębianie wiedzy i zainteresowań. Będą mogli uczestniczyć w wybranych zajęciach akademickich, jak również włączać się w różnego rodzaju wydarzenia realizowane na terenie uczelni. Nauczyciele uzyskają wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, studenci i pracownicy akademiccy natomiast możliwość prowadzenia zajęć obserwacyjnych, badań na potrzeby prac naukowych oraz organizacji praktyk pedagogicznych.

Współpracę z Uniwersytetem Śląskim podejmą:

  • III Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie – Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie,
  • Bielska Szkoła Przemysłowa w Bielsku-Białej,
  • Liceum Plastyczne w Wodzisławiu Śląskim – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim,
  • Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju,
  • Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. I. Paderewskiego w Cieszynie,
  • Zespół Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej
  • oraz Zespół Szkół nr 3 w Żorach.

 

Szerszą współpracę uczelnia nawiąże z Zespołem Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie, współprowadząc tamtejsze liceum ogólnokształcące. Wspólny projekt edukacyjny ma się przyczynić do uzyskania wysokiego poziomu nauczania realizowanego w nowatorskich i aktywizujących uczniów formach. Ma im umożliwić również kompleksowe przygotowanie do studiów uniwersyteckich.

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego porozumienia sygnować będzie prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek

return to top