Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Nominacja Uniwersytetu Śląskiego do ELSEVIER Research Impact Leaders Award 2019

29.11.2019 - 09:11 aktualizacja 29.11.2019 - 14:13
Redakcja: MK

Uniwersytet Śląski w Katowicach otrzymał nominację do nagrody ELSEVIER Research Impact Leaders Award honorującej uczelnie, których działalność ma największy wpływ na budowanie postrzegalności (visibility) polskiej nauki na świecie. W konkursie brany pod uwagę był wzrost liczby publikacji w ostatnich pięciu latach w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych z udziałem współautorów reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe, a także wysoki poziom cytowań w danej dyscyplinie. Nagrody przyznane zostaną w obszarach nauk: rolniczych i przyrodniczych, inżynieryjnych i technicznych, humanistycznych, nauk o zdrowiu i medycznych, ścisłych, a także społecznych.

Nasza uczelnia znalazła się w gronie trzech szkół wyższych nominowanych w kategorii nauk inżynieryjnych i technicznych.

Uroczystość, podczas której wręczone zostaną wyróżnienia, rozpocznie się 2 grudnia 2019 roku o godz. 19.00 w Warszawie. Wydarzenie towarzyszy konferencji z cyklu „Polskie uczelnie w światowej perspektywie. Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą”. Podczas gali Uniwersytet Śląski reprezentować będzie prof. dr hab. Barbara Kożusznik, pełnomocnik rektora ds. rozwoju kadr.

Budowanie postrzegalności działalności naukowej Uniwersytetu Śląskiego na arenie międzynarodowej to jeden z nadrzędnych celów strategicznych naszej uczelni służących umacnianiu jej pozycji badawczej. Dotychczasowa naukowa aktywność pracowników śląskiej Alma Mater została odnotowana w rankingu Nature Index. Uczelnia znalazła się na siódmej pozycji wśród instytucji naukowych w Polsce (a piątej wśród polskich uniwersytetów) pod względem znaczącej liczby publikacji w najbardziej prestiżowych światowych czasopismach z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych.

Ponadto Uniwersytet Śląski uczestniczy w projekcie International Visibility Project realizowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – „Dialog”. Przedsięwzięcie ma na celu między innymi przygotowanie audytów uczelni oraz organizację seminariów dotyczących metodologii tworzenia rankingów, narzędzi naukometrycznych i doświadczeń w budowie międzynarodowej postrzegalności.

return to top