Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Nowe związki w postaci p-winylobenzyli

28.11.2019 - 15:49 aktualizacja 27.01.2020 - 16:12
Redakcja: MK, Sekcja Prasowa
Tagi: patent, stomatologia

Chemicy z Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z naukowcami z firmy Synthos S.A. opracowali nowe związki w postaci p-winylobenzyli wraz ze sposobem ich otrzymywania. Przedmiotem zainteresowań naukowców są przede wszystkim właściwości tych niezwykłych związków. Wiadomo już, że część z nich wykazuje silną adsorpcję na powierzchni szkliwa zębów, dzięki czemu mogą stanowić nowy rodzaj materiału wypełniającego lub pełnić funkcje spoiwa w odbudowie zębów.

Dotychczas znane metody syntezy p-winylobenzyli były czasochłonne i kosztowne między innymi ze względu na swoją wieloetapowość. Naukowcy opracowali więc jednoetapowy, prosty i wydajny sposób otrzymywania tych związków, dzięki któremu możliwa będzie ich produkcja na skalę przemysłową. Rozwiązanie zostało objęte ochroną patentową, a podmiotami współuprawnionymi do dysponowania rozwiązaniem są Uniwersytet Śląski oraz firma Synthos S.A.

Autorami wynalazku są chemicy z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ: prof. dr hab. inż. Ewa Schab-Balcerzak, dr hab. inż. Jacek Nycz, a także naukowcy z firmy Synthos S.A.: dr inż. Małgorzata Wiązek oraz dr inż. Filip Kondratowicz.

Małgorzata Kłoskowicz | Sekcja Prasowa UŚ

return to top