Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Nowe związki wykorzystywane w organicznej elektronice

10.12.2019 - 11:12 aktualizacja 27.01.2020 - 16:13
Redakcja: MK

Naukowcy z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego są autorami sposobu otrzymywania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, a także pochodnych antracenu, które znajdą zastosowanie we współczesnej syntezie organicznej oraz technologii materiałów opracowywanych z myślą o organicznej elektronice. Pierwsza z grup związków wykazuje unikatowe właściwości elektronowe i fotofizyczne. Z kolei druga jest obecnie badana pod kątem zastosowania jako warstwa aktywna w organicznych diodach elektroluminescencyjnych (OLEDs). Oba wynalazki zostały objęte ochroną patentową.

Zespół naukowców poszukuje przede wszystkim rozwiązań służących usunięciu problemów wynikających ze znanych sposobów otrzymywania powyższych związków. Jak przyznają chemicy, zaproponowane rozwiązania nie wynikają jednak bezpośrednio z wcześniej stosowanych metod, lecz wymagały przeprowadzenia szeregu badań, które umożliwiły między innymi dobranie odpowiednich proporcji molowych reagentów, rozpuszczalnika, temperatury oraz czasu trwania reakcji. Skutkiem tych działań są:

  • pochodne antracenu w postaci 9-alkoksy-10-bromoantracenów oraz sposób ich otrzymywania – autorzy: mgr. inż. Dawid Zych, mgr Marek Matussek, prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Krompiec, mgr inż. Krystian Pożoga i mgr Aneta Kurpanik,
  • a także sposób otrzymywania 1′,2′-bis(metoksykarbonylo)-1,12-benzoperylenu lub 1′,2′-bis(etoksykarbonylo)-1,12-benzoperylenu, którego autorami są: mgr Michał Pająk, mgr Aneta Kurpanik, mgr inż. Dawid Zych, prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Krompiec, mgr Marek Matussek, mgr Beata Marcol-Szumilas oraz dr Michał Filapek.

Małgorzata Kłoskowicz | Sekcja Prasowa UŚ

return to top