Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

O nowej koncepcji przebywania człowieka w świecie – nowa książka dr. Marcina Fabjańskiego

23.06.2022 - 16:18 aktualizacja 06.07.2022 - 09:45
Redakcja: K.St

Czy życie w obrębie fizyczności naszej planety stanowi dla człowieka ograniczenie? Dr Marcin Fabjański z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach twierdzi, że nie.

Nowa książka dr. Marcina Fabjańskiego pt. „Embodied Nature and Health: How to Attune to the Open-source Intelligence”, czyli „Ucieleśniona natura i zdrowie: jak dostroić się do inteligencji pochodzącej z otwartego źródła” przedstawia teorię, iż przetrwanie człowieka i zdolność rozkwitu jako gatunku zależy od uświadomienia sobie jego intymnego związku z naturą. Według autora można tego dokonać poprzez aktywne uczestnictwo w rozwoju natury: „życie w obrębie fizyczności planety nie jest ograniczeniem, ale raczej naszym wyzwoleniem”, pisze we wstępie.

– Inteligencja rozumiana jako podstawa skutecznego nawigowania w rzeczywistości nie bierze się z naszego mózgu, serca, układu nerwowego czy nawet ciała, ale jest funkcją całego środowiska, stąd termin „inteligencja otwartego źródła” – przybliża autor. – Jesteśmy istotami wplatanymi w świat wokół nas, i to wplątanie – ignorowane przez egocentryczny i antropocentryczny punkt widzenia – definiuje naszą tożsamość.

W publikacji badacz przedstawia pojęcie „intymnej przyjaźni”, która bierze się ze studiowania osobistego procesu życia, nie zaś książek. Opisuje analizę systemową skoncentrowaną na obecności kultywowania dobrego samopoczucia poprzez szczególne sposoby fizycznej i umysłowej aktywności w relacji z naturą. Mają one na celu pomóc jednostce w dostrojeniu się do rytmów natury i odnalezienie praktycznego podejścia do dobrego samopoczucia.

Książka przedstawia metodologię, która może być wykorzystywana w szkołach, jako podstawa treningu sportowego, a także w dziedzinie samorozwoju. Podkreśla konieczność wypracowania nowej, przystępnej relacji człowieka ze środowiskiem naturalnym.

Dr Marcin Fabjański jest filozofem, nauczycielem medytacji, wykładowcą Uniwersytetu Śląskiego, twórcą Apenińskiej Szkoły Żywej Filozofii we Włoszech i polskiej fundacji Nowa Obecność. Jest również autorem takich pozycji, jak: „Stoicyzm uliczny. Jak Oswajać trudne sytuacje” (2021), „Uwolnij się. Dobre życie według siedmiu filozofów-terapeutów” (2020), „Ogryzka Aureliusza” (2011), a także „Europowieści” (2005) i „Wędrówki filozoficzne” (2003).

Najnowsza książka ukazała się 23 czerwca 2022 roku. Wydawcą jest brytyjskie wydawnictwo Routledge specjalizujące się w literaturze naukowej, zwłaszcza humanistycznej, społecznej i ścisłej, a także w czasopismach i materiałach internetowych poświęconych innym dziedzinom wiedzy.

otwarta książka na ciemnym tle

return to top