Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

List rektora do studentów w odpowiedzi na pytania o weryfikację szczepień w akademikach

26.07.2021 - 10:55 aktualizacja 19.04.2022 - 11:08
Redakcja: wc-a
Tagi: komunikaty, studenci

List rektora do studentów Uniwersytetu Śląskiego w odpowiedzi na pytania o procedury i zasady weryfikacji szczepień w akademikach oraz ich zgodność z prawem

 

Katowice, 26 lipca 2021 r.

 

Szanowna Pani
Małgorzata Poszwa
Przewodnicząca Samorządu Studenckiego
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

Szanowna Pani Przewodnicząca,

dziękuję bardzo za Państwa stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 20 lipca 2021 roku dotyczące zasad i warunków zakwaterowania studentów w domach studenckich pod warunkiem zweryfikowania, czy student jest zaszczepiony. Z uwagą zapoznałem się z przedstawionymi w piśmie argumentami.

Mój list jest wyrazem niepokoju i troski o Wasze zdrowie. Wyraża również moje przekonania i wolę działania wobec wciąż niejasnej i niebezpiecznej sytuacji pandemii. Nie jest oficjalnym zarządzeniem, które – rzecz jasna – musi być wyposażone w stosowne procedury, o jakie słusznie Państwo dopytujecie. Podobnie jak o zgodność dodatkowych warunków zakwaterowania z obowiązującym prawem. W przypadku zdarzeń tak trudnych i zaskakujących jak globalna epidemia łatwo zasłonić się formalnym legalizmem i nie podejmować decyzji narażających na krytykę.

Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa w uczelni spoczywa na władzach Uniwersytetu. Obecnie nie możemy uzyskać na zasadzie powszechnego obowiązku dostatecznych i odpowiednich do sytuacji epidemiologicznej narzędzi do jego zapewnienia, dlatego poszukujemy własnych wewnętrznych ustaleń i rygorów, niezależnie od – jak zawsze – różnych ocen prawnych takiego sposobu walki z zagrożeniem. Zmierzamy do stanu, w którym życie i zdrowie nas wszystkich jest wartością ważniejszą niż dochowanie możliwych i potencjalnie wymaganych wymogów formalnoprawnych, które – jak pokazuje doświadczenie – budziły i będą budzić wątpliwości w zależności od punktu widzenia.

Jako wspólnota Uniwersytetu pokładamy ufność w wiedzy naukowej. Szczepionka jest jej owocem – zwiększa naszą odporność przeciw wirusowi, a przez to chroni zdrowie i życie. Ilekroć słyszę głosy sceptyków myślę o wszystkich zmarłych i ciężko chorujących na COVID-19, którzy nie doczekali szczepień – na czele z naszym kolegą, uczonym, profesorem, prorektorem ds. nauki, śp. Andrzejem Norasem, który odszedł spośród nas właśnie z powodu tego wirusa. Jesteśmy im winni dołożenia wszelkich starań, aby liczba zaszczepionych była w Uniwersytecie Śląskim jak największa.

Zapewniam Państwa, że opracowując szczególne warunki zakwaterowania w akademikach w czasie epidemii, uwzględnimy aktualny stan prawny oraz indywidualny stan zdrowia, który nie pozwala części z Państwa przyjąć szczepionki.

Nie czekajmy bezbronnie na kolejną falę epidemii. Nie mamy przeciw niej lepszej obrony niż szczepienia.

Bądźcie zdrowi.

 

Ryszard Koziołek
Rektor Uniwersytetu Śląskiego

Pytania zadane przez Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego dostępne są na Facebooku.

pióro i kartka

fot. Unsplash

return to top