Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Patenty Uniwersytetu Śląskiego w 2023 roku

13.03.2024 - 14:37 aktualizacja 15.03.2024 - 11:47
Redakcja: OO

Uniwersytet Śląski w Katowicach od wielu lat plasuje się w czołówce nietechnicznych uczelni w Polsce pod względem liczby zgłoszeń patentowych oraz udzielanych praw własności przemysłowej.

Zgłoszenia przedmiotów własności przemysłowej

W 2023 roku zgłoszono 38 przedmiotów własności przemysłowej, których twórcami lub współtwórcami są osoby związane z naszą uczelnią, w tym 36 w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP), jeden w czeskim Urzędzie Własności Przemysłowej  i jeden w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Zgłoszenia objęły: jeden znak towarowy: „TAKE US”, jeden wzór przemysłowy i 36 wynalazków.

W przypadku 19 zgłoszonych wynalazków wyłączne prawa przysługują Uniwersytetowi Śląskiemu, 16 nasz uniwersytet współdzieli z innymi uczelniami i instytutami (ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach, Politechniką Śląską i Uniwersytetem Ostrawskim), natomiast w stosunku do jednego wynalazku współuprawnionymi są Uniwersytet Śląski i firma Medicus sp. z o.o.

10 zgłoszonych wynalazków opracowanych zostało przez naukowców z Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ, natomiast 26 przez naukowców z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ.

Udzielone prawa

W 2023 roku udzielono 29 praw wyłącznych na przedmioty własności przemysłowej, których autorami są osoby związane z Uniwersytetem Śląskim. Prawa te zostały udzielone w większości przypadków przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, jedno przez czeski Urząd Własności Przemysłowej, jedno przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz jedno przez Europejski Urząd Patentowy. Prawa ochronne obejmują: dwa znaki towarowe – Uniwersytet Śląski w Katowicach (logo) oraz znak „TAKE US”, dwa wzory przemysłowe oraz 25 patentów na wynalazki.

W przypadku 16 wynalazków wyłączna własność należy do Uniwersytetu Śląskiego, 8 nasza uczelnia współdzieli z innymi podmiotami (ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach, Politechniką Śląską, Akademią Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Karola w Pradze) oraz jeden wynalazek współdzieli z przedsiębiorcą – Bring it to Europe Adam Świerczyński.

Autorami lub współautorami 24 opatentowanych wynalazków są osoby z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ, natomiast autorami jednego wynalazku są reprezentanci Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ.

Pracownicy Biura Rzeczników Patentowych UŚ służą swoją pomocą i doradztwem we wszelkich sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej, w tym przede wszystkim w zakresie dotyczącym zgłoszeń w urzędach patentowych, jak i w zakresie umów, w których zawarte są postanowienia dotyczące spraw własności intelektualnej.

Na ciemnoniebieskim tle widoczna jest jasnoniebieska żarówka oraz ikony związane z nauką: wykres, atom, linijka, zegar, probówka, znaki matematyczne, mikroskop/On dark blue background visible light blue bulb and icons connected with science: chart, atom, ruler, clock, test tube, mathematical symbols, microscope

return to top