Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Patenty | UŚ na 1. miejscu wśród uniwersytetów bezprzymiotnikowych

06.08.2021 - 08:27 aktualizacja 09.08.2021 - 09:28
Redakcja: wc-a
Tagi: patenty

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) opublikował raport za rok 2020, który zawiera statystyki dotyczące ochrony własności intelektualnej w Polsce, a także informacje o inicjatywach i działaniach na rzecz wspierania innowacyjności oraz upowszechniania wiedzy w tym zakresie.

Do Urzędu Patentowego wpłynęło łącznie 35 641 zgłoszeń w trybie krajowym i międzynarodowym. Liczba udzielonych w 2020 roku praw wyłącznych wyniosła 26 422. Ochroną objęto wynalazki, wzory użytkowe, znaki towarowe, wzory przemysłowe oraz topografie układów scalonych.

W rankingu krajowych i zagranicznych podmiotów, którym udzielono patenty na zgłoszone wynalazki, Uniwersytet Śląski w Katowicach zajął 13. miejsce z liczbą 27 patentów. Z kolei w zestawieniu uniwersytetów tzw. bezprzymiotnikowych uplasował się na 1. pozycji.

Nasza uczelnia od wielu lat znajduje się w czołówce nietechnicznych uczelni w Polsce pod względem liczby zgłoszeń patentowych oraz udzielanych praw własności przemysłowej – głównie patentów na wynalazki. W 2019 roku UŚ uzyskał 29 patentów na wynalazki udzielonych przez UPRP, a w roku 2018 było ich 35. Naukowcy związani z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach są twórcami i współtwórcami ponad 600 przedmiotów własności przemysłowej: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych. W ścisłej współpracy z Biurem Rzeczników Patentowych Uniwersytetu Śląskiego każdego roku zgłaszają do ochrony w kraju i za granicą wiele nowatorskich rozwiązań technicznych, co przyczynia się do budowania wizerunku Uniwersytetu jako uczelni innowacyjnej.

Pełna treść raportu dostępna jest na stronie UPRP. Z kolei na stronie us.edu.pl można znaleźć artykuły poświęcone patentom Uniwersytetu Śląskiego.

Widok z góry na mężczyznę trzymającego plany urządzenia. Na biurku różne przyrządy

fot. Unsplash

return to top