Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Pierwsze międzynarodowe studia historyczne

10.02.2016 - 13:46 aktualizacja 10.02.2016 - 13:46
Redakcja: admin

Podpisanie umowy dotyczącej prowadzenia wspólnych studiów historycznych. Na zdjęciu rektorzy Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Ostrawskiego oraz Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej BystrzycyTrzy uczelnie z trzech krajów: Polski, Czech i Słowacji planują uruchomienie wspólnych międzynarodowych studiów. We wtorek 9 lutego 2016 r. w rektoracie uczelni podpisana została umowa pomiędzy Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Ostrawskim oraz Uniwersytetem Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, dotycząca pierwszych międzynarodowych studiów historycznych.

Inicjatywa umożliwiająca studiowanie w trzech krajach partnerskich, skierowana jest do osób zainteresowanych historią Europy Środkowej, przede wszystkim do absolwentów studiów historycznych pierwszego stopnia, pragnących kontynuować edukację, ale także do absolwentów innych kierunków studiów humanistycznych oraz studiów z dziedziny nauk społecznych, którzy chcą poszerzyć swe kompetencje zawodowe.

Dzięki współpracy uczonych z trzech krajów partnerskich studenci będą mogli zapoznać się z dorobkiem badawczym, który da im kompetencje pozwalające na prowadzenie dociekań nie tylko nad dziejami państw i narodów Europy Środkowej, ale także ich wzajemnymi relacjami, stosunkami politycznymi, gospodarczymi, społecznymi, kulturalnymi, nad kształtowaniem się i specyfiką pograniczy (zwłaszcza rubieży Czech, Polski i Słowacji, w tym Śląska).

Studia będą prowadzone równolegle na trzech uczelniach. Część studiów odbywać się będzie na macierzystym uniwersytecie, część – na uniwersytetach partnerskich. W programie przewidziano również intensywne kursy języka czeskiego, słowackiego i polskiego, dzięki którym studenci nabędą odpowiednie umiejętności językowe, pozwalające na kontynuowanie nauki w Ostrawie, Bańskiej Bystrzycy i Katowicach. Opieka nad pracami magisterskimi prowadzona będzie równolegle we współpracy trójstronnej.

Umowę dotyczącą prowadzenia Środkowoeuropejskich Studiów Historycznych sygnowali rektorzy uczelni: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, JM Rektor Uniwersytetu Ostrawskiego prof. MUDr. Jan Lata, CSc. oraz JM Rektor Uniwersytetu im. Mateja Bela doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. W uroczystym podpisaniu umowy udział wzięli również prorektorzy i przedstawiciele wydziałów uczelni partnerskich. 

Wspólne zdjęcie uczestników spotkania

 


return to top