Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Podziękowanie – list rektora UŚ prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka

31.08.2020 - 15:10 aktualizacja 31.08.2020 - 15:10
Redakcja: AJS

Szanowni Państwo, 
Wspólnoto Uniwersytetu Śląskiego,

dobiegł końca okres, w którym miałem zaszczyt kierować Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Mijające cztery lata okazały się czasem niezwykle ważnym dla naszej akademickiej wspólnoty, razem mierzyliśmy się z reformą polskiego szkolnictwa wyższego, która wymagała przystosowania uczelni do zmieniającej się sytuacji prawnej. Rozmawialiśmy na temat zmiany paradygmatu funkcjonowania śląskiej Alma Mater. Opracowywaliśmy najważniejsze dokumenty, w tym Statut Uniwersytetu Śląskiego oraz strategię rozwoju naszej uczelni. Ten czas wypełniały liczne spotkania i debaty. Wspólnie uczestniczyliśmy również we wdrażaniu zaprojektowanych zmian, starając się reagować na pojawiające się wyzwania natury organizacyjnej, prawnej czy technicznej – za co serdecznie dziękuję.

Podjęte działania wymagały od nas odpowiedzialności i odwagi. Jestem wdzięczny za każdy głos w dyskusji i wsparcie, które w ciągu tych czterech lat otrzymałem. Ufam, że tak mnie, jak również Państwu przyświecał jeden cel – dobro Uniwersytetu Śląskiego.

Jestem pełen uznania dla Państwa wysiłku prowadzenia zdalnego kształcenia w czasie zagrożenia epidemicznego. Dziękuję wszystkim pracownikom, doktorantom i studentom za zrozumienie powagi sytuacji, za podjęcie niezwykle trudnego wyzwania, jakim było dostosowanie się i dostosowanie całej Uczelni do nowych warunków pracy i studiowania, za poświęcenie oraz gotowość do niesienia wzajemnej pomocy.

Podczas ostatniego posiedzenia Senatu w kadencji 2016–2020 przedstawiłem sprawozdanie z funkcjonowania naszej Uczelni w ostatnich czterech latach. Tekst tego wystąpienia opublikowany został pod adresem: www.us.edu.pl/podsumowanie-kadencji-2016-2020. „Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za rok 2019” dostępne jest pod adresem: bip.us.edu.pl/sites/sprawozdanie_rektora_za_2019_rok.  

Proszę przyjąć serdeczne podziękowanie za dotychczasowe oddanie sprawom Uniwersytetu Śląskiego. Dziękuję za wspólną pracę oraz namysł nad przyszłością naszej społeczności – wspólnoty uczonych i studentów złączonych wzajemnym szacunkiem i zaufaniem.

Życzę nam wszystkim, byśmy wiele radości i satysfakcji czerpali z przynależności do wspólnoty Uniwersytetu Śląskiego, której znaczenie daleko wykracza poza codzienną pracę. Bądźmy dumni z tego, co wspólnymi siłami osiągamy i tworzymy.

Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w kadencji 2016–2020

prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Fot. Sekcja Prasowa UŚ

return to top