Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Polarnicy z UŚ zrealizują projekt w ramach programu Horyzont Europa

04.06.2024 - 13:49 aktualizacja 07.06.2024 - 10:44
Redakcja: OO

Zespół Centrum Studiów Polarnych i Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (dr Dariusz Ignatiuk – kierownik; dr hab. Mariusz Grabiec, prof. UŚ; dr Michał Laska; dr Elżbieta Łepkowska; dr Marta Kondracka) wchodzi w skład konsorcjum, które otrzymało dofinansowanie na realizację projektu LIQUIDICE w ramach programu Horyzont Europa. Liderem projektu jest Instytut Geofizyki PAN (dr Bartłomiej Luks) będący partnerem Centrum Studiów Polarnych. Projekt realizowany będzie w latach 2024–2028. Całkowity budżet inicjatywy wynosi 7,5 mln euro.

Projekt LIQUIDICE łączy doświadczonych obserwatorów i twórców modeli kriosferycznych w celu:

  • kompleksowej ponownej oceny przeszłego i przyszłego stulecia wywołanych klimatem zmian o dużym wpływie na środowisko – na pokrywę lodową Grenlandii i obszary wrażliwe na klimat w Alpach, Norwegii, Azji Wysokiej (HMA) i na Svalbardzie, w tym obszary wieloletniej zmarzliny i ich ekosystemy;
  • opracowania nowych, rozszerzonych i zharmonizowanych danych z satelitarnej obserwacji Ziemi (EO) i stacji naziemnych;
  • ulepszania i testowania hierarchii modeli pokrywy lodowej i lodowców za pomocą modeli systemów ziemskich (ESM);
  • informowania o strategiach dotyczących zasobów wodnych, elektrowni wodnych i społeczno-gospodarczych.

Projekt przewiduje multidyscyplinarną współpracę pomiędzy 18 instytucjami badawczymi z ośmiu krajów europejskich (Polski, Włoch, Danii, Niemiec, Hiszpanii, Szwecji, Norwegii, Wielkiej Brytanii) oraz z Indii.

Południowy Spitsbergen/ South Spitsbergen

Południowy Spitsbergen | fot. archiwum Centrum Studiów Polarnych

return to top