Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Polityka Prywatności Serwisów Internetowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Wprowadzenie

 1. Uniwersytet Śląski w Katowicach przywiązuje dużą wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy internetowe Uczelni. Niniejszy dokument opisuje, w jakim celu i w jaki sposób przetwarzane są dane użytkowników serwisów internetowych Uczelni.

Dane kontaktowe

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w serwisach internetowych Uczelni jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. Z administratorem można się skontaktować w następujący sposób:
  1. listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice,
  2. przez e-mail: administrator.danych@us.edu.pl.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w następujący sposób:
  1. listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice,
  2. przez e-mail: iod@us.edu.pl.
 3. We wszystkich sprawach technicznych należy się kontaktować
  z administratorem serwisu internetowego, którego dane są podane w danym serwisie internetowym lub z Działem Administracji Sieci i Usług Sieciowych za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: hosting@us.edu.pl.

Konta użytkowników

 1. Zakładane automatycznie konta studentów, doktorantów, słuchaczy i pracowników w systemach informatycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach tworzone są w celach niezbędnych do realizacji procesu kształcenia oraz realizacji obowiązków pracowniczych lub studenckich.
 2. Konta innych osób lub konta w systemach innych niż w ust.1 tworzone są dobrowolnie na wniosek zainteresowanej osoby.

Gromadzenie danych

 1. Uniwersytet Śląski w Katowicach gromadzi w systemach informatycznych dane niezbędne do realizacji procesu kształcenia oraz realizacji obowiązków pracowniczych lub studenckich.
 2. Uniwersytet Śląski w Katowicach gromadzi dane podane dobrowolnie przez użytkowników poprzez wypełnienie formularzy zawartych na stronach serwisów internetowych Uczelni, np. podczas rejestracji na konferencję, rejestracji na wykład organizowany przez Uczelnię lub po założeniu konta na jednym z serwisów internetowych Uczelni.
 3. Dane gromadzone w serwisach internetowych nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 4. W przypadku skierowania żądania Uniwersytet Śląski w Katowicach udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym.
 5. W przypadkach zbierania przez Uniwersytet Śląski w Katowicach danych osobowych za pośrednictwem formularzy na stronach serwisów internetowych, użytkownik zostanie poinformowany w klauzuli informacyjnej o sposobie i celu przetwarzania danych, a także o prawach osoby, której dane dotyczą, związanych z ochroną danych osobowych, zgodnie z wymogami rozporządzenia RODO.
 6. Uniwersytet Śląski w Katowicach może korzystać:
  1. z dostawców usług, którzy przetwarzają dane osobowe na polecenie i w sposób określony przez Uniwersytet,
  2. z dostawców usług, którzy nie działają wyłącznie na polecenie Uniwersytetu i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników.
 7. W sytuacji gdy dane osobowe będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Administrator dba o to, aby dostawcy tych usług dawali gwarancje ochrony danych osobowych i stosuje wobec nich środki zabezpieczające transfer danych zgodnie z ustaleniami RODO.
 8. Na stronach internetowych Uczelni zamieszczane są odnośniki do stron internetowych podmiotów zewnętrznych. Uniwersytet Śląski w Katowicach nie odpowiada za politykę prywatności podmiotów zewnętrznych. Użytkownicy powinni zapoznać się ze szczegółowymi zasadami ochrony prywatności tych podmiotów.

Pliki cookies

  1. W celu optymalizacji usług, umożliwienia prawidłowego funkcjonowania i zapisywania ustawień poszczególnych użytkowników, strony internetowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wykorzystują tzw. cookies (z ang. ciasteczka). Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez serwis do przeglądarki internetowej użytkownika na urządzeniu końcowym (komputer, smartfon, tablet, itp.).
  2. Pliki cookies służą przede wszystkim utrzymaniu sesji użytkownika w celu umożliwienia mu wygodnego korzystania z serwisu, w tym zapamiętania preferencji użytkownika, takich jak rozmiar czcionki, kontrast, itp.. Pliki cookies mogą być wykorzystane do ograniczenia wyświetleń informacji i innych treści prezentowanych na stronach internetowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane do mierzenia skuteczności tych działań oraz do zbierania statystyk korzystania ze stron internetowych Uczelni.
  3. Na stronach internetowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   1. cookies sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
   2. cookies stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
  4. Pliki cookies mogą być klasyfikowane pod kątem celu dla którego są stosowane. Wyróżniamy nastepujące typy plików cookies:
   1. niezbędne (funkcjonalne) – pliki zapewniające prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej i jej podstawowych funkcji. Bez nich nie jest możliwe prawidłowe korzystanie z usług online. Te pliki cookie zwolnione są z obowiązku uzyskania zgody użytkownika (art. 173 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne),
   2. preferencje – pliki cookie z kategorii „preferencje” są stosowane w celu zapamiętania preferencji użytkownika dotyczących różnych funkcjonalności strony internetowej. Dzięki nim strona może zapamiętać wybrane przez użytkownika ustawienia, takie jak język, rozmiar czcionki, czy preferencje dotyczące prywatności. Pliki cookie z kategorii „preferencje” pozwalają na dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb użytkownika i ułatwiają korzystanie z niej. Jednocześnie, dzięki nim użytkownik nie musi każdorazowo wprowadzać tych samych ustawień podczas kolejnych wizyt na stronie,
   3. statystyczne – pliki cookie z kategorii „statystyczne” umożliwiają śledzenie liczby i źródła odwiedzin, dzięki czemu możliwy jest pomiar efektywności danego serwisu internetowego. Ten rodzaj plików cookie umożliwia między innymi odpowiedź na pytanie, które podstrony są najczęściej lub najrzadziej odwiedzane oraz w jaki sposób odwiedzający poruszają się po stronach internetowych. Brak zgody na przetwarzanie tych plików cookies uniemożliwi Uniwersytetowi Śląskiemu dokonywanie analizy mającej na celu udoskonalanie serwisów internetowych ale zwykle nie spowoduje ograniczenia funkcjonalności serwisu dla odwiedzającego. Te pliki cookies zwykle dostarczane są poprzez firmy trzecie i mogą powodować wysyłanie określonych danych związanych z użytkownikami do tych firm,
   4. inne pliki cookies – pliki nie wpisujące się w żadną z wymienionych kategorii. W przypadku występowania takich plików użytkownik zostanie poinformowany o występowaniu takich plików i konsekwencjach braku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.
  5. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają stosowanie plików cookies, jednak te ustawienia mogą być zawsze zmienione przez użytkownika. Użytkownicy mogą kontrolować zachowanie swojej przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies. Mogą całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że ograniczenie stosowania plików cookies może utrudnić, a nawet uniemożliwić korzystanie z niektórych stron internetowych.
  6. Przeglądając serwisy internetowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach bez zmian w swojej przeglądarce, użytkownicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez Uczelnię niezbędnych plików cookies. Dzięki temu serwisy internetowe Uczelni mogą być maksymalnie bezpieczne i wygodne w użytkowaniu. Użytkownik może wycofać zgodę na wykorzystanie tych plików cookies poprzez usunięcie ich z wykorzystywanej przez siebie przeglądarki internetowej. Uniwersytet Śląski w Katowicach informuje o wykorzystywaniu takich plików cookies.
  7. W przypadku występowania w serwisie internetowym innych typów plików cookies, użytkownikowi zostanie wyświetlone okno dialogowe w którym będzie mógł podjąć decyzję, czy wyraża zgodę na wykorzystanie tych plików cookies. Zgoda ta będzie mogła być w każdej chwili wycofana poprzez ponowny wybór opcji w oknie dialogowym lub poprzez usunięcie plików cookies w wykorzystywanej przez użytkownika przeglądarce internetowej.
  8. Na stronach internetowych Uniwersytetu Śląskiego wykorzystywane są następujące pliki cookies:

   Hotjar

   Statystyki, Funkcjonalne

   Używanie

   Udostępnianie danych

   Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

   Statystyki

   Nazwa
   Wygaśnięcie
   30 minut
   Funkcja
   Zapis pierwszej wizyty
   Nazwa
   Wygaśnięcie
   30 minut
   Funkcja
   Nazwa
   Wygaśnięcie
   1 minuta
   Funkcja
   Zliczanie i śledzenie wyświetleń stron
   Nazwa
   Wygaśnięcie
   sesja
   Funkcja
   Zachowywanie unikatowych wizyt
   Nazwa
   Wygaśnięcie
   1 rok
   Funkcja
   Zachowanie unikalnego ID użytkownika

   Funkcjonalne

   Nazwa
   Wygaśnięcie
   sesja
   Funkcja
   Dostarczanie funkcji między stronami

   Google Analytics

   Statystyki, Funkcjonalne

   Używanie

   Udostępnianie danych

   Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

   Statystyki

   Nazwa
   Wygaśnięcie
   1 dzień
   Funkcja
   Zliczanie i śledzenie wyświetleń stron
   Nazwa
   Wygaśnięcie
   1 minuta
   Funkcja
   Zachowanie unikalnego ID użytkownika
   Nazwa
   Wygaśnięcie
   2 lata
   Funkcja
   Zliczanie i śledzenie wyświetleń stron
   Nazwa
   Wygaśnięcie
   1 rok
   Funkcja
   Zliczanie i śledzenie wyświetleń stron

   Funkcjonalne

   Nazwa
   Wygaśnięcie
   sesja
   Funkcja
   Provide technical monitoring

   WordPress

   Funkcjonalne

   Używanie

   Udostępnianie danych

   Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

   Funkcjonalne

   Nazwa
   Wygaśnięcie
   sesja
   Funkcja
   Sprawdzanie czy można umieszczać cookies
   Nazwa
   Wygaśnięcie
   sesja
   Funkcja
   Zapis preferencji językowych
   Nazwa
   Wygaśnięcie
   stałe
   Funkcja
   Przechowywanie preferencji użytkownika
   Nazwa
   Wygaśnięcie
   1 rok
   Funkcja
   Przechowywanie preferencji użytkownika
   Nazwa
   Wygaśnięcie
   stałe
   Funkcja
   Zachowywanie zalogowania użytkowników

   Q Translate

   Funkcjonalne

   Używanie

   Udostępnianie danych

   Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

   Funkcjonalne

   Nazwa
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Zapis preferencji językowych

   Complianz

   Funkcjonalne

   Używanie

   Udostępnianie danych

   Dane te nie są udostępniane osobom trzecim. Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Complianz Privacy Statement.

   Funkcjonalne

   Nazwa
   Wygaśnięcie
   365 dni
   Funkcja
   Określanie który baner cookie wyświetlać
   Nazwa
   Wygaśnięcie
   365 dni
   Funkcja
   Zapis preferencji plików cookie
   Nazwa
   Wygaśnięcie
   365 dni
   Funkcja
   Zapis ID zaakceptowanej zgody na cookies
   Nazwa
   Wygaśnięcie
   365 dni
   Funkcja
   Zapis preferencji plików cookie
   Nazwa
   Wygaśnięcie
   365 dni
   Funkcja
   Zapis preferencji plików cookie
   Nazwa
   Wygaśnięcie
   365 dni
   Funkcja
   Zapis preferencji plików cookie
   Nazwa
   Wygaśnięcie
   365 dni
   Funkcja
   Zapis preferencji plików cookie

   Różne

   Cel w toku sprawdzania

   Używanie

   Udostępnianie danych

   Udostępnianie danych oczekuje na dochodzenie

   Cel w toku sprawdzania

   Nazwa
   uniwersytet_slaski_cookie_notification
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   ab.storage.uniwersytet-slaski.unread
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   uxt:e07e6f28-e2a7-43c4-b9b1-e4671199d548
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   ab.storage.uniwersytet-slaski.language
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   ab.storage.uniwersytet-slaski.initialPopupSeen
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   actionbot_uid
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   AIOT-rml1
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   uniwersytet_slaski_contrast
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   _grecaptcha
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   AIOT-rml72
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   cmplz_cookie_data
   Wygaśnięcie
   365 dni
   Funkcja
   Nazwa
   cmplz_id
   Wygaśnięcie
   365 dni
   Funkcja
   Nazwa
   cmplz_saved_categories
   Wygaśnięcie
   365 dni
   Funkcja
   Nazwa
   cmplz_banner-status
   Wygaśnięcie
   365 dni
   Funkcja
   Nazwa
   cmplz_policy_id
   Wygaśnięcie
   365 dni
   Funkcja
   Nazwa
   cmplz_marketing
   Wygaśnięcie
   365 dni
   Funkcja
   Nazwa
   cmplz_statistics
   Wygaśnięcie
   365 dni
   Funkcja
   Nazwa
   cmplz_preferences
   Wygaśnięcie
   365 dni
   Funkcja
   Nazwa
   cmplz_functional
   Wygaśnięcie
   365 dni
   Funkcja
   Nazwa
   cmplz_consented_services
   Wygaśnięcie
   365 dni
   Funkcja
   Nazwa
   cmplz_saved_services
   Wygaśnięcie
   365 dni
   Funkcja
   Nazwa
   _gat
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   wfwaf-authcookie-e166440fe3eabecd2c9ef8af8e29b3b1
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   cmplz_consenttype
   Wygaśnięcie
   365 dni
   Funkcja
   Nazwa
   wistia-video-progress-j042jylrre
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   AIOT-rml16
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   persist:hs-beacon-44cc73fb-7636-4206-b115-c7b33823551b
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   wistia
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   loglevel
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   wistia-video-progress-z1qxl7s2zn
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   wistia-video-progress-fj42vucf99
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   wpr-show-sidebar
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   wistia-video-progress-7seqacq2ol
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   undefined
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   wpr-hash
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   persist:hs-beacon-message-44cc73fb-7636-4206-b115-c7b33823551b
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   uniwersytet_slaski_font_size
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   _hjid
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   AIOT-rml13
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   AIOT-rml66
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   AIOT-rml48
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   AIOT-rml29
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   AIOT-rml69
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   AIOT-rml55
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   AIOT-rml49
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   AIOT-rml10
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   AIOT-rml23
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   qm-container-height
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   __mpq_a36067b00a263cce0299cfd960e26ecf_ev
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   AIOT-rml18
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   AIOT-rml56
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   AIOT-rml12
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   AIOT-rml2
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   AIOT-rml46
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   AIOT-rml53
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   AIOT-rml19
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   AIOT-rml15
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   ab.storage.uniwersytet-slaski.themeExtension
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   AIOT-rml59
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   AIOT-rml63
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   uniwersytet_slaski_links-underline
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   pageHistory
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   ab.storage.uniwersytet-slaski.actionbotUser
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   hjActiveViewportIds
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   hjViewportId
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   /wp-admin/network/admin.php-elfinder-toolbarhideswp_file_manager
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   wistia-video-progress-krqb7ckugp
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   wistia-video-progress-95z0cb0yxb
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   wistia-video-progress-803tlui8oi
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   /wp-admin/network/admin.php-elfinder-lastdirwp_file_manager
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   wistia-video-progress-frwm2xrksl
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   /wp-admin/admin.php-elfinder-toolbarhideswp_file_manager
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   wistia-video-progress-fj7gs031q6
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   wistia-video-progress-9m1zg8p5wc
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   AIOT-rml20
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   /wp-admin/admin.php-elfinder-lastdirwp_file_manager
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   wistia-video-progress-5wrdzcmj90
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   WP_DATA_USER_1
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   wistia-video-progress-09kolaz9o0
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   mp_a36067b00a263cce0299cfd960e26ecf_mixpanel
   Wygaśnięcie
   Funkcja
   Nazwa
   _gcl_au
   Wygaśnięcie
   Funkcja

Bezpieczeństwo danych

 1. Uniwersytet Śląski w Katowicach dokłada starań technicznych i organizacyjnych, aby dane przetwarzane w serwisach internetowych były odpowiednio zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, utrzymania sesji użytkownika oraz optymalizacji usług, systemy informatyczne serwisów internetowych Uczelni automatycznie gromadzą takie dane jak: adres IP komputera oraz zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu z którego nawiązano połączenie, nazwę stacji klienta, nazwę Użytkownika w procesie autoryzacji, czas zapytania, przebieg procesu, wielkość odpowiedzi, informacje o nagłówkach wiadomości, informacje o statusie odpowiedzi, statusie komunikacji oraz dane sesji użytkownika.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ruch sieciowy związany z korzystaniem z serwisów Uczelni jest automatycznie analizowany. W trakcie analizy fragmenty informacji mogą być przesyłane do firm dostarczających Uczelni narzędzia bezpieczeństwa w celu analizy pod kątem zagrożeń.

31.03.2023

return to top