Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English

Ponad 2 mln zł na prace przedwdrożeniowe

12.08.2020 - 10:29 aktualizacja 17.08.2020 - 14:46
Redakcja: AJS
Tagi: Inkubator Innowacyjności, projekty

Konsorcjum w składzie: Uniwersytet Śląski w Katowicach – lider projektu, spółka celowa Uniwersytetu Śląskiego – SPIN-US oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach realizować będzie projekt Inkubator Innowacyjności 4.0. Program ma na celu wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie komercjalizacji. Na realizację tych zadań przeznaczona zostanie kwota ponad 2 mln zł, z czego wartość środków przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego to 1,9 mln zł.

Dofinansowanie w tegorocznej edycji konkursu otrzyma 32 wnioskodawców. Umowy zawarte zostaną w pierwszej kolejności z 24 najwyższej ocenionymi podmiotami (w grupie tej znajduje się konsorcjum UŚ – SPIN-US – UJK), 8 wnioskodawców zostało ujętych na liście rezerwowej.

Realizacja programu ma przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. W tym celu konsorcjum, w skład którego wchodzi nasza uczelnia, planuje szereg zadań umożliwiających synergię działań, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, usieciowienie zespołów badawczych oraz wykorzystanie potencjału organizacyjnego spółki celowej. Wśród nich wymienić można:

 • przygotowanie projektów komercjalizacji zawierających analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz ich gotowości wdrożeniowej, a także  wyceny praw własności przemysłowej,
 • inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy z otoczeniem gospodarczym, promocję oferty technologicznej oraz udział w targach i konferencjach branżowych,
 • prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowanie wynalazków do potrzeb zainteresowanych nabywców,
 • zarządzanie portfelem technologii, obejmujące np. monitorowanie i analizowanie:
  • wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej,
  • potrzeb rynku w tym zakresie oraz obecnego stanu techniki,
  • oceny potencjału komercjalizacyjnego oraz możliwości uzyskania ochrony patentowej,
 • jak również zaangażowanie brokerów innowacji inicjujących współpracę z otoczeniem gospodarczym i wspierających proces komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w konkretnych rozwiązaniach rynkowych.

Z programu realizowanego przez uczelnię mogą korzystać zarówno pracownicy naukowi, doktoranci, jak i studenci. Działania prowadzone w ramach projektu wpisują się w listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS 1–KIS 14).

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Biuro Współpracy z Gospodarką.

Kontakt:

e-mail: inkubatorinnowacyjnosci@us.edu.pl 

tel. +48 32 359 20 81, +48 32 359 23 36

Wydruki z wykresami oraz analizami, zbliżenie na dokumenty oraz dłonie dwóch osób

fot. UX Indonesia / Unsplash

return to top