Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Ponad 25 mln zł na utworzenie centrum kreatywności i coworkingu SPINplace

08.11.2019 - 09:11, aktualizacja 18.11.2019 - 05:12
Redakcja: AJS, Sekcja Prasowa
Tagi: coworking, kreatywność, SPINplace

Wzmacnianie współpracy Uniwersytetu Śląskiego z otoczeniem gospodarczym to jeden z głównych celów strategii rozwoju uczelni. Służyć temu ma utworzenie regionalnego i międzyuczelnianego centrum kreatywności i coworkingu SPINplace. Projekt, którego inicjatorem jest rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, zakłada stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni dla osób zainteresowanych rozwijaniem innowacyjnej przedsiębiorczości. Miejsce posłuży poszerzaniu ich kompetencji, wymianie doświadczeń oraz nawiązywaniu współpracy z przedstawicielami środowiska akademickiego i biznesowego. Na wdrożenie projektu Uniwersytet Śląski otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 25 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

SPINplace zaprojektowany został z myślą o osobach, które chcą rozpocząć lub rozwinąć swoją biznesową działalność, mają pomysł na nowy produkt lub usługę i poszukują przestrzeni sprzyjającej nawiązywaniu kontaktów między społecznością akademicką reprezentującą różne obszary technologiczne a światem biznesu. Centrum kreatywności i coworkingu przyczyni się do wzrostu liczby start-upów oraz firm typu spin-off i pozwoli wzmocnić działania z zakresu transferu technologii.

Projekt obejmuje sześć inicjatyw:

  • Silesia Design School  – przestrzeń kreatywnego biznesu obejmuje inicjatywy rozwijające teoretyczne i praktyczne zaplecze projektowania usług i produktów z uwzględnieniem potrzeb użytkownika końcowego,
  • Spin Business Accelerator – będzie kreować i wspierać projekty, których celem ma być opracowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów, usług i technologii,
  • Start-ups Mill – czyli fabryka start-upów, dzięki której mentorzy, inwestorzy i eksperci biznesu mogą angażować się w najciekawsze inicjatywy biznesowe w zamian za prawa do udziałów w start-upach,
  • 3D Prototyping Centre – centrum prototypowania 3D to miejsce łączące bazę technologiczną, doświadczenia inżynierskie oraz kreatywność umożliwiającą generowanie rozwiązań z zakresu najdynamiczniej rozwijających się obszarów technologicznych; strefa sprzyjać ma powstawaniu prototypów 3D.
  • R&D Fuse – to przestrzeń spotkań i wspólnej pracy nad zadaniami grupowymi, skierowana głównie do studenckich kół naukowych i nieformalnych grup zainteresowań, które będą mogły liczyć na wsparcie zespołów eksperckich,
  • Science Cafe – umożliwi organizację wydarzeń popularyzujących naukę, w tym wykładów, spotkań, szkoleń oraz dyskusji.
Zdjęcie budynku Uniwersytetu Śląskiego
SPINplace znajdować się będzie w budynku przy ul. Bankowej 5 w Katowicach. Fot. Sekcja Prasowa UŚ

W ramach projektu utworzenia centrum zaplanowano przebudowę i odnowienie pomieszczeń budynku przy ul. Bankowej 5 oraz jego zewnętrznej elewacji, przestrzeń będzie również dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Planowana inwestycja podniesie walory estetyczne i funkcjonalne obiektu. Przedsięwzięcie wpisane zostało w zakres Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice.

Realizacja projektu przyczyni się ponadto do osiągnięcia celów uwzględnionych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013–2020 między innymi poprzez stymulowanie zrównoważonego rozwoju regionu oraz propagowania działań opartych na myśleniu projektowym i podejmowanych przez: studentów, absolwentów, pracowników naukowych, a także przedsiębiorców i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Wizualizacja przestrzeni SPINplace (materiały projektowe):

return to top