Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Posiedzenia Zarządu i Rady European University Association

29.01.2016 - 18:02 aktualizacja 29.01.2016 - 18:02
Redakcja: admin

28 i 29 stycznia 2016 roku w Brukseli obradowali członkowie Zarządu oraz Rady European University Association (EUA) – stowarzyszenia zrzeszającego uniwersytety, krajowe konferencje rektorów oraz sieci szkół wyższych z 47 europejskich krajów. W pierwszych w tym roku kalendarzowym posiedzeniach udział wziął prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, członek Zarządu EUA.

Podczas spotkań omówione zostały ważne i aktualne dla międzynarodowego środowiska naukowego kwestie. W programie przewidziano debatę z Martine Reicherts, dyrektor generalną DG Education and Culture (DG EAC) – wydziału Komisji Europejskiej odpowiadającego za politykę w zakresie edukacji i kultury. Przedmiotem dyskusji był między innymi program modernizacji europejskiego szkolnictwa wyższego, w stosunku do którego trwają obecnie konsultacje środowiskowe.

Uczestnicy obrad rozważali utworzenie grupy roboczej do określenia priorytetów stowarzyszenia na najbliższe lata, w programie posiedzeń zaplanowano również zatwierdzenie planu działań na rzecz otwartego dostępu, a także przyjęcie programu prac stowarzyszenia na okres 2016/2017.

return to top