Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Posiedzenie Prezydium KRASP w Katowicach

19.01.2016 - 11:06 aktualizacja 19.01.2016 - 11:06
Redakcja: admin

W poniedziałek 18 stycznia 2016 roku Uniwersytet Śląski w Katowicach gościł uczestników posiedzenia Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Spotkanie z udziałem członków Prezydium oraz zaproszonych gości – przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i lokalnych, obejmowało omówienie programu rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki do 2020 roku, w tym kwestii ich finansowania, dyskusję na temat podstawowych i stosowanych badań naukowych, innowacyjności i komercjalizacji, a także deregulacji i planowanych inicjatyw legislacyjnych, które mają na celu odbiurokratyzowanie funkcjonowania uczelni. Poruszone zostały również kwestie dotyczące uczelni wiodących i badawczych oraz modelu i organizacji kształcenia uniwersyteckiego. Spotkanie było okazją do rozmów na temat współpracy z krajami Ameryki Łacińskiej, Chinami i innymi krajami azjatyckimi oraz Ukrainą. Omówione zostały również współpraca z European University Association oraz krajowymi konferencjami rektorów (między innymi UUK, HRK i CPU), a także wspólne inicjatywy.

W posiedzeniu udział wzięli między innymi:

  • wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin,
  • podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Piotr Dardziński,
  • wojewoda śląski Jarosław Wieczorek,
  • marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa,
  • wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun,
  • przedstawiciele państwowych agencji wykonawczych oraz instytucji działających na rzecz nauki i szkolnictwa wyższego, w tym: Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Krajowego Punktu Kontaktowego,
  • a także prorektorzy Uniwersytetu Śląskiego: prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski, dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek, dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny
     

Obradom przewodniczył JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący KRASP prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

W trakcie posiedzenia odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięli: wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin, JM Rektor UŚ, przewodniczący KRASP prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego dr Piotr Dardziński. Spotkanie dotyczyło zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

  Partnerem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich jest Education First – globalna sieć edukacyjna. 

 


„dziennikzachodni.pl” – „Gowin w Katowicach: będzie nowa ustawa o szkolnictwie wyższym” (18.01.2016).

„interia.pl” – „Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym. Gowin zdradza plan prac” (18.01.2016).

„parlamentarny.pl” – „Gowin zapowiada plan prac nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym” (18.01.2016).

„onet.pl” – „Gowin na Śląsku: potrzebujemy nowej ustawy o szkolnictwie wyższym” (18.01.2016).

„deon.pl” – „Gowin: nowa ustawa o szkolnictwie wyższym” (18.01.2016).

„dzieje.pl” – „Gowin zapowiedział plan prac nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym” (18.01.2016).

„rp.pl” – „Gowin: Prace nad nową ustawą o szkolnictwie” (18.01.2016).

return to top