Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Posiedzenie Rady Studentów PSRP w Katowicach

08.02.2016 - 11:40 aktualizacja 08.02.2016 - 11:40
Redakcja: admin

Od 5 do 7 lutego 2016 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego obradowała Rada Studentów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP). Rada, złożona z dwunastu członków, jest organem opiniodawczym, wypowiadającym się w kwestiach aktów normatywnych dotyczących studentów. Głównym tematem trzydniowych obrad były zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz program odbiurokratyzowania uczelni. Uczestnicy spotkania dokonali także podsumowania działalności Parlamentu Studentów w minionym roku.

W programie XII posiedzenia Rady Studentów PSRP zaplanowano debatę na temat polskiego szkolnictwa wyższego. W posiedzeniu Rady oraz dyskusji udział wzięli członkowie Rady Studentów i Rady Wykonawczej PSRP, przedstawiciele władz uczelni – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, a także reprezentanci śląskich samorządów studenckich. 

return to top