Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Poszukiwane miejsca pracy dla członków wspólnoty akademickiej z Ukrainy i ich bliskich

01.03.2022 - 11:40 aktualizacja 03.03.2022 - 13:24
Redakcja: wc-a
Tagi: Ukraina, wsparcie

W związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, w pełni solidarni z naszymi studentami z Ukrainy i ich rodzinami, zwracamy się do wszystkich firm, instytucji i organizacji z zaproszeniem do współpracy w zakresie oferowania wolnych wakatów/miejsc pracy.

Uniwersytet Śląski w Katowicach tworzy bazę ofert pracy, z której będą mogli korzystać członkowie społeczności akademickiej z Ukrainy oraz ich bliscy, którzy zmuszeni byli uchodzić ze swojego kraju i poszukają pracy. W tym celu przygotowaliśmy formularz, który ułatwi nam przekazywanie informacji zainteresowanym osobom.

Szczegółowe określenie oferowanych stanowisk, wymiaru czasowego, wymaganych kompetencji czy znajomości języków pozwoli nam dostosować przedstawione oferty do indywidualnych potrzeb zawodowych studentów i ich rodzin.

Przedmiotowa baza będzie dotyczyła zarówno pracy dorywczej, jak i stałej, a jej celem jest przedstawienie możliwości zarobkowych dla osób posiadających wykształcenie wyższe, uczących się, jak i tych, które nie posiadają konkretnych kwalifikacji czy uprawnień.

UA

Пошук робочих місць для членів академічної спільноти України та їх близьких

У зв’язку з військовими діями в Україні, в повній солідарності з нашими студентами з України та їх сім’ями ми звертаємося до всіх підприємств, установ та організацій  з пропозицією співпраці в наданні вільних вакансій/робочих місць.

Сілезький університет в Катовіце створює базу вакансій, яку зможуть використовувати члени академічної спільноти з України та їхні близькі, які були змушені покинути свою країну і шукають роботу. Для цього ми підготували формуляр, який полегшить нам переказування інформації зацікавленим особам.

Детальне визначення пропонованих посад, часових вимірів, необхідних компетенцій або знань мов дозволить нам достосувати представлені пропозиції до індивідуальних професійних потреб студентів та їх сімей.

Ця база даних буде застосовуватися для пошуку як і тимчасової, так і постійної роботи, і її метою є надання можливостей особам з вищою освітою, особам, які навчаються, а також тим, хто не має конкретної кваліфікації або дозволів отримати дохід.

Grafika z grupą ludzi wykonujących różne czynności: ktoś się rozciąga, kolejna osoba siedzi przy laptopie, ktoś jeszcze patrzy przez lunetę. Grafika w kolorach flagi Ukrainy

return to top