Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Powołanie Rady UŚ ds. kryzysu klimatyczno-środowiskowego

26.03.2024 - 09:21 aktualizacja 28.03.2024 - 13:10
Redakcja: OO

Zarządzeniem rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka na uczelni powołana została Rada ds. kryzysu klimatyczno-środowiskowego.

Do zadań nowej rady organu i należy m.in. opracowanie propozycji działań badawczych, edukacyjnych i na rzecz otoczenia realizowanych w ramach uczelni i poza nią, koordynowanie działań związanych ze zmniejszeniem negatywnego wpływu uniwersytetu na środowisko przyrodnicze, a także współpraca ze środowiskiem naukowym, społecznością akademicką, organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami biznesu w celu wdrażania nowych rozwiązań służących kształtowaniu zrównoważonego rozwoju społeczeństwa.

Przewodniczącym rady został prof. dr hab. Piotr Skubała (Wydział Nauk Przyrodniczych), zastępczynią dr hab. Edyta Sierka, prof. UŚ (Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych, Wydział Nauk Przyrodniczych), natomiast sekretarzem dr Magdalena Ochwat (Wydział Humanistyczny). W skład rady wchodzą m.in.: kanclerka Uniwersytetu Śląskiego, przedstawiciele i przedstawicielki wszystkich wydziałów uczelni oraz reprezentanci studentów i doktorantów.

Pierwsze spotkanie rady odbyło się w piątek 22 marca 2024 roku. Uczestniczył w nim m.in. rektor UŚ prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

Szczegółowe informacje, w tym pełny skład rady, znajdują się w zarządzeniu nr 34 rektora UŚ z 7 marca 2024 r. w sprawie powołania Rady ds. kryzysu klimatyczno-środowiskowego.

posiedzenie rady ds. kryzysu klimatyczno-środowiskowego 2

Pierwsze posiedzenie Rady UŚ ds. kryzysu klimatyczno-środowiskowego | mat. Uniwersytetu Śląskiego

posiedzenie rady ds. kryzysu klimatyczno-środowiskowego 2Pierwsze posiedzenie Rady UŚ ds. kryzysu klimatyczno-środowiskowego | mat. Uniwersytetu Śląskiego

return to top