Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Prof. Ewa Jarosz członkinią Zespołu ds. analizy zdarzeń

26.04.2024 - 11:00 aktualizacja 29.04.2024 - 14:16
Redakcja: wc-a
Tagi: nauki społeczne

Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar 25 kwietnia 2024 roku powołał 6 członków do eksperckiego Zespołu do spraw analizy zdarzeń, na skutek których małoletni poniósł śmierć lub doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Wśród nich znalazła się prof. dr hab. Ewa Jarosz z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zadaniem zespołu będzie ocena zdarzeń, w wyniku których doszło do śmierci lub poważnych obrażeń u dziecka, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie lub zostało stwierdzone, że rodzic albo opiekun (prawny bądź faktyczny) popełnił na szkodę dziecka umyślny czyn zabroniony określony w Kodeksie karnym. Do obowiązków członków będzie należało również poszukiwanie rozwiązań ograniczających ryzyko wystąpienia takich sytuacji w przyszłości.

Prof. Ewa Jarosz jest pedagożką i nauczycielką akademicką, związaną z Wydziałem Nauk Społecznych UŚ. Pełni również funkcję prorektorki ds. rozwoju kadry w Uniwersytecie Śląskim. W latach 2011–2018 była społeczną doradczynią Rzecznika Praw Dziecka w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. Od wielu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju działań ochrony dzieci przed przemocą.

Więcej informacji oraz pełną listę członków zespołu znaleźć można na stronie ministerstwa.

Prof. dr hab. Ewa Jarosz podczas mianowania do Zespołu ds. analizy zdarzeń przez MS Adama Bodnara

Prof. dr hab. Ewa Jarosz została powołana do Zespołu ds. analizy zdarzeń przez Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara | materiały Ministerstwa Sprawiedliwości

return to top