Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Prof. Mariusz Kolczyński w zespole doradczym Ministra Edukacji i Nauki

21.01.2022 - 15:03 aktualizacja 24.01.2022 - 14:04
Redakcja: wcyg
Tagi: osiągnięcia

Minister Edukacji i Nauki powołał dr. hab. Mariusza Kolczyńskiego, prof. UŚ z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na członka zespołu doradczego programu „Doskonała Nauka”. Zadaniem naukowca będzie m.in. ocena merytoryczna oraz opiniowanie wniosków składanych w ramach programu i przedstawianie ich wyników ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Program „Doskonała Nauka” ma na celu wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki działających na rzecz jej upowszechniania oraz prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych, a także wydawanie monografii naukowych.

Więcej o programie można przeczytać na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Zarządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 17 grudnia 2021 roku, na mocy którego powołani zostali członkowie zespołu doradczego, dostępne jest na stronie: sip.lex.pl.

Widok na spięte arkusze papieru z zamazaną treścią

fot. Arisa Chattasa | Unsplash

return to top