Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Prof. Tomasz Pietrzykowski członkiem Zespołu Ekspertów ds. Krajowej Strategii Umiędzynarodowienia

01.02.2024 - 11:37 aktualizacja 02.02.2024 - 11:59
Redakcja: AJS

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) rozpoczyna pracę nad krajową strategią umiędzynarodowienia. Do prac nad projektem, realizowanym we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zaproszeni zostali reprezentanci organizacji i instytucji systemu szkolnictwa wyższego oraz nauki.

Członkiem Zespołu Ekspertów ds. Krajowej Strategii Umiędzynarodowienia został prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski – prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej Uniwersytetu Śląskiego. Akty powołania wręczone zostały 31 stycznia 2024 roku podczas pierwszego posiedzenia tego gremium. Spotkanie z udziałem podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. hab. Andrzeja Szeptyckiego, prof. UW oraz dyrektora NAWA dr. Dawida Kosteckiego stanowiło okazję do przestawienia harmonogramu prac nad tworzeniem strategii umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki. Działania te będą wspierać trzy podzespoły utworzone w ramach powołanej grupy eksperckiej. Ich działalność dotyczyć będzie:

  • mobilności studentów i internacjonalizacji kształcenia,
  • mobilności naukowców, w tym doktorantów oraz internacjonalizacji nauki,
  • a także dyplomacji naukowej.

Szczegółowe informacje na temat pierwszego posiedzenia ekspertów dostępne są na stronie: nawa.gov.pl.

dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ Prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski / fot. Julia Agnieszka Szymala

return to top