Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Program tutoringowy „First Steps in Science”

07.09.2018 - 17:02 aktualizacja 07.09.2018 - 17:02
Redakcja: admin

W Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie realizowany jest program tutoringowy „First Steps in Science”, skierowany do uczniów i zapewniający im rozwój zainteresowań pod opieką nauczyciela akademickiego. Nabór uczestników trwa do 30 września 2018 roku.

Program obejmuje między innymi: realizację projektu naukowego pod opieką tutora, udział w cotygodniowych dedykowanych warsztatach problemowych prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych, a także udział w comiesięcznych seminariach naukowych o charakterze interdyscyplinarnym. Ponadto młodzi adepci nauki będą mogli uczestniczyć w wybranych wykładach kursowych z zakresu matematyki, fizyki i informatyki prowadzonych dla studentów I roku studiów.

Uczniowie zakwalifikowani do projektu otrzymają indeksy studenta Uniwersytetu Śląskiego, stając się tym samym członkami społeczności akademickiej uczelni. Do swojej dyspozycji będą mieli także notebooki, z których będą mogli korzystać przy realizacji projektu badawczego lub podczas zajęć warsztatowych.

Wsparcie dla uczniów jest nieodpłatne. Działania w ramach programu finansowane są ze środków Uniwersytetu Śląskiego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach „Programu wspierania rozwoju uczniów wybitnie zdolnych”.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji oraz regulamin programu tutorskiego, realizowanego przez Instytut Fizyki UŚ we współpracy z Fundacją EDU-RES, dostępne są na stronie: www.smcebi.us.edu.pl.

return to top