Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Projekt „Inkubator Innowacji Społecznych. Czas na staż”

10.11.2016 - 13:13 aktualizacja 10.11.2016 - 13:13
Redakcja: admin

Od listopada 2016 roku Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego pełnić będzie funkcję Studenckiego Punktu Obsługi Innowatorów (S-POI) w ramach realizacji w województwie śląskim projektu „Inkubator Innowacji Społecznych. Czas na staż”.

Przedsięwzięcie adresowane jest do studentów, absolwentów (do 3 lat po zakończeniu nauki), pracowników dydaktycznych oraz przedsiębiorców, pracodawców i przedstawicieli biznesu, którzy zatrudniają lub uczestniczą w kształceniu praktycznym studentów.

Studenci lub przedsiębiorcy, którzy złożą wnioski konkursowe, mają szansę uzyskać grant nawet do 100 000 złotych na realizację własnego pomysłu związanego z przechodzeniem absolwentów uczelni wyższych na rynek pracy. Projekt przewiduje również warsztaty kreatywności oraz skierowaną do uczestników, których wnioski zostaną wybrane w konkursie Akademię Innowatora.

Głównym liderem projektu jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr. Projekt „Czas na staż – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego: Wiedza, Edukacja, Rozwój. Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Karier pod numerem telefonu: 32 359 20 32 lub w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w pokoju nr 120.

Osoby do kontaktu:

 

Spotkanie informacyjne na temat projektu odbędzie się 30 listopada 2016 r. 

return to top