Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Aktualne konkursy

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - otwarte

Dziedzictwo narodowe

Celem konkursu dotyczącego modułu Dziedzictwo narodowe jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służącego jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej.

Uniwersalia 2.1

W ramach modułu Uniwersalia 2.1 finansowane są przekłady najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych. Celem przedsięwzięcia jest włączenie ich do międzynarodowego obiegu naukowego.

Uniwersalia 2.2

Przedmiotem konkursu Uniwersalia 2.2 jest finansowanie oryginalnych projektów naukowych realizowanych w Polsce, obejmujących badania najważniejszych dzieł należących do kultury światowej, w wyniku których powstaną ich fundamentalne przekłady na język polski opatrzone gruntownym, naukowym i oryginalnym opracowaniem edytorskim.

Fundamenty

Celem modułu Fundamenty jest finansowanie projektu dotyczącego tematu badawczego, w szczególności: a) przyczyniającego się do powstania syntetycznych opracowań problematyki wskazanej w temacie badawczym, b) podejmującego problematykę wskazaną w temacie badawczym w różnych dziedzinach nauki lub w różnych dyscyplinach naukowych, c) prezentującego w sposób nowatorski uzyskane wyniki badań naukowych i zdobytą wiedzę w zakresie problematyki wskazanej w temacie badawczym, d) upowszechniającego problematykę wskazaną w temacie badawczym w sposób nowatorski i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych.

Narodowego Centrum Nauki - otwarte

PRELUDIUM BIS

PRELUDIUM BIS to konkurs skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Budżet projektów PRELUDIUM BIS może obejmować środki na badania w wysokości maks. 180 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie w wysokości maks. 20%.  W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.

Konkurs PRELUDIUM BIS wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Więcej na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-bis

Nabór wniosków po ogłoszeniu konkursu przez NCN od 15 września br.

OPUS 18

konkurs na projekty badawcze, w tym na finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

Więcej na stronie:  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus18

PRELUDIUM 18

konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Więcej na stronie:  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium18

Nabór wniosków po ogłoszeniu konkursu przez NCN od 15 września br.

SONATA 15

konkurs na projekty badawcze, przenaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Więcej na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata15

Nabór wniosków po ogłoszeniu konkursu przez NCN do 17 września br.

MOZART

Konkurs na polsko-austriackie projekty badawcze.

Więcej na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/mozart

Nabór wniosków ciągły.

Narodowego Centrum Nauki - zapowiedzi

SONATINA 4

konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Więcej na stronie: https://www.ncn.gov.pl

Nabór wniosków po ogłoszeniu konkursu przez NCN od 15 grudnia br.

ETIUDA 8

konkurs na stypendia doktorskie.

Więcej na stronie: https://www.ncn.gov.pl

Nabór wniosków po ogłoszeniu konkursu przez NCN od 15 grudnia br.

Fundacji na rzecz Nauki Polskiej FNP - otwarte

MONOGRAFIE

Finansowanie publikacji oryginalnych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń.

Więcej na stronie: http://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/

Konkurs odbywa się w trybie ciągłym. Zgłoszone wnioski rozpatruje Rada Wydawnicza na odbywających się mniej więcej co dwa miesiące posiedzeniach

Najbliższy termin nadsyłania wniosków na kolejne posiedzenie Rady Wydawniczej mija 26 sierpnia br.

START

Stypendia START stanowią wyróżnienie dla młodych uczonych, którzy, choć dopiero rozpoczynają karierę naukową, mogą się już wykazać znaczącymi osiągnięciami badawczymi. Przyznanie stypendiów odbywa się w drodze konkursu, w którym uczeni będący uznanymi autorytetami w danej dziedzinie nauki oceniają dorobek kandydatów. Dorobek ten musi być udokumentowany patentami lub publikacjami w uznanych polskich i zagranicznych periodykach naukowych.

Rejestracja online w konkursie o stypendium START 2019 dla najzdolniejszych młodych uczonych rozpocznie się w połowie września. Nabór wniosków do 31 października 2019 roku.

Więcej na stronie: http://www.fnp.org.pl

return to top