Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Publikacja naukowców z UŚ doceniona podczas konferencji EUSFLAT 2019

29.11.2019 - 16:00 aktualizacja 19.12.2019 - 09:56
Redakcja: MK

Stowarzyszenie European Society for Fuzzy Logic and Technology zrzesza naukowców podejmujących w swoich badaniach tematy z zakresu logiki rozmytej. Jednym z działań realizowanych przez członków tej organizacji są organizowane co dwa lata konferencje naukowe, podczas których wyniki swoich analiz prezentują naukowcy z wielu ośrodków akademickich na świecie. Tegoroczna edycja wydarzenia została zorganizowana na początku września w Pradze, a jej główny temat dotyczył między innymi teorii i zastosowania inteligencji obliczeniowej, systemów rozmytych, a także tak zwanych obliczeń miękkich. Tego typu spotkania zawsze dają możliwość nawiązania współpracy z ekspertami z innych krajów, ale też ich wystąpienia niejednokrotnie stanowią inspirację do poszukiwania nowych tematów badawczych dla słuchaczy – pracowników naukowych, doktorantów i studentów.

Jednym z punktów programu wydarzenia był konkurs na najlepsze publikacje z zakresu logiki rozmytej. Nagroda EUSFLAT 2019 Best Student Paper Award of the European Society for Fuzzy Logic and Technology została przyznana naukowcom związanym z Instytutem Matematyki Uniwersytetu Śląskiego: doktorantce mgr Katarzynie Miś oraz dr. hab. Michałowi Baczyńskiemu, prof. UŚ i dr. Piotrowi Helbinowi – za publikację pt. „Some Remarks on the Generalized Scheme of Reduction to Absurdity and Generalized Hypothetical Syllogism in Fuzzy Logic”.

W tej kategorii w pierwszym etapie konkursu wybrano trzy najlepsze prace doktoranckie. Następnie zostały one przedstawione przez doktorantów członkom konkursowego jury, którzy wskazali na tej podstawie najlepszą prezentację.

– Przyznana nagroda oznacza po pierwsze, że wybrany przez nas temat jest ciekawy dla odbiorców, światowej klasy specjalistów w dziedzinie logiki rozmytej. Po drugie, docenia także wystąpienie doktorantki, pani mgr Katarzyny Miś, która znakomicie zaprezentowała otrzymane wyniki analiz – mówi prof. Michał Baczyński, promotor pracy doktorskiej przygotowywanej przez doktorantkę.

– Wyróżnienie jest formą docenienia dotychczasowej pracy. Naukowcy specjalizujący się w tej dziedzinie dostrzegają najwyraźniej potencjał w proponowanych przez nas rozwiązaniach, co jest dla nas szczególnie ważne. W pewnym sensie rekompensuje też czas, który poświęcam na rozważania, dyskusje i poszukiwania odpowiedzi na kluczowe pytania będące przedmiotem mojej rozprawy doktorskiej – podsumowuje mgr Katarzyna Miś, współautorka nagrodzonej publikacji.

Szczegółowe informacje na temat konferencji EUSFLAT 2019 dostępne są na stronie: http://eusflat2019.cz.

img
return to top