Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Raport | „Studenci wobec zmian klimatu”

25.05.2023 - 13:27 aktualizacja 30.05.2023 - 12:57
Redakcja: wc-a
Tagi: zmiany klimatyczne

Ukazał się kolejny, czwarty już raport na temat edukacji klimatycznej pt. „Studenci wobec zmian klimatu”, opracowany przez dr Annę Guzy i dr Magdalenę Ochwat z Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W badaniu prowadzonym od stycznia do marca 2023 roku udział wzięło 1009 studentek i studentów. Przeanalizowanych zostało ponad 769 w pełni wypełnionych ankiet osób studenckich z uczelni zarówno państwowych, jak i prywatnych o różnych profilach. Zdecydowana większość badanych pochodziła ze śląskich uczelni. Ankietowani reprezentowali zarówno kierunki humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, jak i ścisłe oraz przyrodnicze. Respondenci i respondentki odpowiadali(-ły) na 9 pytań otwartych, 12 zamkniętych oraz 7 półotwartych.

Wnioski płynące z raportu dostarczają informacji na temat możliwości kształcenia na poziomie wyższym w obszarze klimatyczno-ekologicznym, preferencji studentów i studentek, dobrych praktyk akademickich dotyczących zachowań ekologicznych, wypełniając tym samym lukę badawczą w tym obszarze.

88% ankietowanych twierdzi, że ludzie są odpowiedzialni za zmiany klimatu

74% badanych uważa, że społeczeństwo ma wpływ na politykę klimatyczną

76% przyznaje, że tematyka związana ze zmianami klimatu jest istotna

59% ankietowanych odczuwa lęk o przyszłość, związany z kryzysem klimatycznym

35% chciałoby, aby na jego kierunku studiów wprowadzono dodatkowy przedmiot dotyczący kryzysu klimatycznego

Celem raportu jest ukazanie w oparciu o wiarygodne dane pełniejszego obrazu postaw osób studenckich wobec kryzysu klimatycznego oraz wskazanie optymalnej edukacji akademickiej w tym obszarze, a także ekopraktyk realizowanych na polskich uczelniach.

Podczas poprzednich badań naukowczynie przyglądały się postawom nauczycieli(-ek) polonistów(-ek), dzieci oraz rodziców wobec zmian klimatu i edukacji klimatycznej.

Pełna treść raportu „Studenci wobec zmian klimatu” jest dostępna na stronie Pro Silesia Biznes-Nauka-Samorząd.

Raport powstał we współpracy z Europe Direct Śląskie przy wsparciu Centrum Badawczo-Rozwojowego BIOSTAT.

Badania dr Anny Guzy i dr Magdaleny Ochwat prowadzone są w ramach wyszehradzkiego projektu pt. „Edukacja humanistyczna V4 dla klimatu. Rozpoznania – dobre  praktyki – rekomendacje” we współpracy z Europe Direct Śląskie – członkiem sieci Europe Direct w Polsce.

return to top