Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Rekrutacja na specjalność kariery europejskie w administracji i biznesie

18.05.2016 - 09:52 aktualizacja 05.11.2019 - 11:19
Redakcja: admin

Rozpoczyna się rekrutacja na specjalność kariery europejskie w administracji i biznesie – międzynarodowe studia II stopnia (tzw. magisterskie), która prowadzona jest na kierunku socjologia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych w Lille we Francji.

Studia te adresowane są do osób, które posiadają tytuł licencjata i chcą zdobyć wykształcenie otwierające im dostęp do rynków pracy państw Unii Europejskiej zarówno w sektorze biznesowym, jak i administracji. Absolwenci będą przygotowani do pracy w administracji rządowej, instytucjach i organizacjach krajowych oraz międzynarodowych, szczególnie w instytucjach europejskich, a także w przedsiębiorstwach działających na rynku krajowym i międzynarodowym.

Studenci karier europejskich w administracji i biznesie będą mieli możliwość:

  • odbycia stażu w instytucjach państwowych, placówkach dyplomatycznych, biurach poselskich, a także w międzynarodowych przedsiębiorstwach w kraju i zagranicą, jako droga do zdobycia międzynarodowego doświadczenia,
  • wyjazdu na zagraniczne uczelnie partnerskie w ramach programu Erasmus+, między innymi do: Université Jean Monnet, Saint Etienne (Francja), Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux, Sciences Po (Francja), University of Barcelona (Hiszpania), Abo Akademi University (Finlandia), University of Peloponnese (Grecja),
  • dostępu do bogatej oferty stypendialnej Agencji Uniwersyteckiej ds. Frankofonii (AUF, www.auf.org) oraz stypendiów Ambasady Francji w Warszawie (Campus France, www.pologne.campusfrance.org/pl),
  • dostępu do nowoczesnej pracowni Akademickiego Centrum Sukcesu (AkCeS),
  • pracy z native speakerami, zajęcia w języku angielskim i francuskim z profesorami z zagranicznych uczelni,
  • poszerzenia swojej wiedzy w prestiżowym programie Akademii Dyplomacji UŚ.

 

Broszura informacyjna (dokument PDF)

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: www.akces.us.edu.pl.

Plakat promujący specjalność kariery europejskie w administracji i biznesie

return to top