Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Rekrutacja na studia podyplomowe w semestrze letnim 2022/2023

19.12.2022 - 12:52 aktualizacja 21.12.2022 - 11:31
Redakcja: AJS
Tagi: rekrutacja

Studia podyplomowe to dobry wybór dla osób, które chcą pogłębić specjalistyczną wiedzę, zdobyć nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Są także gwarancją rozwinięcia potencjału zawodowego, który pozwoli zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy.

Obecnie na Uniwersytecie Śląskim trwa rekrutacja na studia podyplomowe rozpoczynające się od semestru letniego 2022/2023.

Studia kwalifikacyjne oraz doskonalące

Aktualnie w ofercie znajdują się studia kwalifikacyjne:

  • podyplomowe studia kwalifikacyjne nauczania kultury polskiej i języka polskiego jako obcego,
  • kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące nauczycieli do nauczania informatyki,
  • studia podyplomowe teologiczno-katechetyczne,
  • studia podyplomowe – terapia pedagogiczna,

a także studia doskonalące:

  • studia podyplomowe Lider – kreowanie przywództwa i rozwoju zawodowego,
  • doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji informatycznej,
  • doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki.

Nowoczesne programy i metody nauczania, zajęcia i warsztaty mają głównie wymiar praktyczny. Prowadzący w trakcie przygotowywania programów biorą pod uwagę potrzeby współczesnego rynku pracy oraz oczekiwania kandydatów, którym zależy na poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu umiejętności zawodowych, zyskaniu nowych kwalifikacji czy rozwinięciu zainteresowań.

Zajęcia prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu Śląskiego, wykładowcy, autorzy licznych publikacji w zakresie tematyki studiów, posiadający jednocześnie wiedzę i doświadczenie w zakresie nowoczesnej dydaktyki akademickiej. Wśród prowadzących zajęcia znajdują się również specjaliści i eksperci z danej dziedziny z dużym doświadczeniem zawodowym, którzy dzielą się wiedzą i praktycznymi rozwiązaniami.

Studia podyplomowe: specjalistyczna wiedza, kadra praktyków, nowoczesne metody. Studiuj z nami! www.studiapodyplomowe.us.edu.pl Grafika promująca studia podyplomowe

Jak aplikować?

Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest online w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Informacje o terminach składania dokumentów znajdują się w zakładkach poszczególnych programów studiów podyplomowych na stronie internetowej: www.studiapodyplomowe.us.edu.pl.

return to top