Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Rozstrzygnięcie pierwszej edycji konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

31.10.2019 - 08:13 aktualizacja 13.04.2022 - 11:01
Redakcja: MJ
Tagi: osiągnięcia

W środę 30 października 2019 roku w Arkadach Kubickiego w Warszawie ogłoszone zostały wyniki pierwszego konkursu w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). Uniwersytet Śląski wśród 20 najlepszych uczelni badawczych w Polsce znalazł się na 13 pozycji, wyprzedzając m.in. takie uczelnie, jak Uniwersytet Łódzki, czy Uniwersytet Gdański. Spośród wszystkich uczestników konkursu międzynarodowy zespół ekspertów wyłonił 10 laureatów, którzy w latach 2020–2026 otrzymają subwencję zwiększoną o 10%. Uniwersytet Śląski z tytułu udziału w konkursie i zajęcia 13 miejsca będzie w latach 2020–2026 otrzymywać subwencję zwiększoną o 2%. W kolejnych latach dwie uczelnie będą mogły ponownie ubiegać się o dodatkowe finansowanie w następnej edycji programu IDUB.

Każda z 20 uczelni była oceniona przez 15 wybitnych ekspertów. Wśród nich znalazły się osoby, które pełniły funkcję rektorów, prezydentów lub prorektorów czołowych europejskich szkół wyższych. Członkami zespołu byli również naukowcy, którzy cieszą się autorytetem w międzynarodowym środowisku naukowym. Dobór ekspertów został dokonany w taki sposób, aby zapewnić w zespole udział reprezentantów każdej dziedziny nauki.

Udział w programie, zwiększenie finansowania oraz rekomendacje otrzymane od międzynarodowego zespołu ekspertów pozwolą na dalsze umacnianie pozycji badawczej naszej uczelni i jeszcze lepsze wykorzystanie jej potencjału rozwojowego.

Pismo przewodnie międzynarodowego zespołu ekspertów konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Reprezentanci uczelni wyróżnionych w konkursie MNiSW
fot. MNiSW

return to top