Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Rzecznik o równości i różnorodności podczas ICEQ 2022

17.02.2023 - 11:58 aktualizacja 17.02.2023 - 17:27
Redakcja: Marek Suska

Międzynarodowy Kongres Jakości Kształcenia jest nową inicjatywą uczelni wchodzących w skład Konsorcjum Akademickiego Katowice Miasto Nauki. Pierwsza edycja tego wydarzenia odbyła się 16-18 listopada 2022. Kongres służył wymianie doświadczeń oraz podejmowaniu wspólnych projektów w zakresie jakości kształcenia, a także sprzyjać pracy zespołowej nad ciągłym udoskonalaniem systemów zapewniania jakości kształcenia.

Rzecznik Praw Studenta i Doktoranta UŚ – dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak, prof. UŚ – była prelegentką podczas pierwszej części panelu „Uczelnia dostępna (projekt Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą). Kampania Świadomy UŚ. Różnorodność”, wygłaszając wystąpienie Równość i różnorodność jako wartości w świecie akademickim. Rzecznik został również wyróżniony wyborem na przewodniczącą drugiej części tego panelu.

Strona wydarzenia: http://iceq.pl/

Międzynarodowy Kongres Jakości Kształcenia

return to top