Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Seminarium pt. „Przestrzenie humanistyki cyfrowej – korpusy diachroniczne polszczyzny”

13.04.2017 - 10:41 aktualizacja 05.11.2019 - 11:18
Redakcja: admin

24 i 25 kwietnia 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbywać się będzie seminarium pt. „Przestrzenie humanistyki cyfrowej – korpusy diachroniczne polszczyzny”, które organizowane jest przez Instytut Języka Polskiego UŚ przy współpracy z Instytutem Slawistyki na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji.

Głównym celem spotkania jest wypracowanie zasad współpracy pomiędzy historykami języka a lingwistami korpusowymi oraz specjalistami w dziedzinie wykorzystania technologii cyfrowych w humanistyce (Digital Humanities). Organizatorom zależy na tym, aby wszelkie działania zmierzające do jak najpełniejszego wykorzystania korpusów już istniejących lub stworzenia nowych odbywały się w porozumieniu z szerokim gronem zainteresowanych badaczy.

Wśród uczestników seminarium znajdą się przedstawiciele wielu polskich i niemieckich ośrodków badawczych: Instytutu Języka Polskiego PAN, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu w Salzburgu, Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu w Zurychu, Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W ramach seminarium zaplanowano także warsztaty, które poprowadzą przedstawiciele konsorcjum naukowego CLARIN_PL – dr Maciej Piasecki i dr Marcin Oleksy.

 

Szczegółowy program seminarium – część pierwsza (pdf)

Szczegółowy program seminarium – część druga (pdf)

Szczegółowe informacje dot. warsztatów (pdf)

 

return to top