Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Śląska Nagroda Naukowa

11.05.2021 - 11:54 aktualizacja 11.05.2021 - 13:53
Redakcja: OO
Tagi: Śląska Nagroda Naukowa

Już po raz kolejny w ramach Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE zostanie wręczona Śląska Nagroda Naukowa. Przyznawana jest ona badaczom i twórcom, którzy w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju nauki i prezentują wybitne osiągnięcia artystyczne, jak również promują śląską naukę na arenie krajowej i międzynarodowej. Można ją otrzymać za całokształt osiągnięć lub za osiągnięcia uzyskane w ciągu dwóch lat poprzedzających rok wręczenia wyróżnienia.

Jest to prestiżowa nagroda, którą przyznają wszystkie uczelnie współorganizujące ŚFN. Każda ze szkół wyższych wyłania kandydatów spośród pracowników oraz doktorantów według własnej, wewnętrznej procedury, a laureatów wybiera Kapituła Nagrody. W jej skład wchodzą reprezentanci uczelni współorganizujących ŚFN. W tym roku pracami Kapituły Nagrody kieruje prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Śląskiej.

Po raz pierwszy w tej edycji konkursu kandydaci z Uniwersytetu Śląskiego mogą zgłaszać się zarówno samodzielnie, jak i być zgłoszeni przez osoby trzecie. Do rejestracji zachęcamy wszystkich pracowników, a także doktorantów. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja 2021 roku.

Szczegółowe informacje i formularz rejestracyjny (oraz formularz dla promotorów) dostępne są na stronie: www.slaskifestiwalnauki.pl/snn/o-konkursie.

na granatowym tle napis: Śląska Nagroda Naukowa 2021, obok Śląski Festiwal Nauki KATOWICE

return to top