Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Studentka, Student i Doktorant Roku 2023 – wyniki głosowania

20.06.2023 - 08:32 aktualizacja 28.06.2023 - 11:31
Redakcja: AJS

Spośród laureatów XV edycji konkursu Wyróżnień Rektora UŚ wspólnota akademicka wybrała osoby, którym przyznany został tytuł Studentki oraz Studenta Roku, a także Doktoranta Roku 2023. Głosowanie odbyło się poprzez system USOS – każdy mógł oddać jeden głos.

Studentką i Studentem Roku zostali ex aequo Daria Socha oraz Tomasz Janocha, natomiast tytuł Doktoranta Roku 2023 powędrował do Bartosza Barana.

W gronie tegorocznych wyróżnionych znalazło się 6 słuchaczy Uniwersytetu Otwartego (Uniwersytetu Śląski Dzieci oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku), a także 23 studentów i studentek oraz 9 doktorantów i doktorantek. Gala wręczenia wyróżnień odbyła się 19 czerwca 2023 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Gala IV edycji konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego Daria Socha – Studentka Roku 2023 oraz Tomasz Janocha – Student Roku 2023. Gala XV edycji konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Fot. Julia Agnieszka Szymala

Daria Socha – Studentka Roku 2023

Studentka prawa w ramach Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych UŚ. Otrzymała Wyróżnienie Rektora UŚ w XV edycji konkursu za inicjowanie i rozwijanie życia studenckiego, osiągnięcia naukowe oraz działalność społeczną. Jak sama napisała – „Uniwersytet to wspólnota. Wspólnota, którą trzeba rozwijać, pielęgnować i podtrzymywać”. Rozpoczęła studia w czasach zajęć zdalnych – pandemii COVID-19. Wiedziała, że powrót do normalności nie będzie łatwy, zwłaszcza iż część studentów, aktywnie działających na uczelni, zdążyła zakończyć studia nie przekazawszy pałeczki nowym osobom. Najpewniej okazało się to dla niej motorem działania na rzecz studentów. Wstąpiła w szeregi Niezależnego Zrzeszenia Studentów, kierowała organizacją Studenckiego Nobla, a następnie została wybrana wiceprezeską NZS na UŚ. Razem z zespołem studentów Kolegium ISM podjęła wyzwanie, tworząc własny mikroprojekt społeczny w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich „Szlakiem Młodych Dyplomatów”. Jednym z jej celów było wspieranie studentów w wytyczaniu swojej ścieżki zawodowej i zachęcanie ich do kariery w organizacjach międzynarodowych, w tym w Unii Europejskiej. Obecnie kontynuuje tę misję, pełniąc funkcję ambasadorki kariery Unii Europejskiej na UŚ. Poza działalnością na rzecz życia studenckiego realizuje się naukowo poprzez autorstwo artykułów naukowych, udział w projektach badawczych i konferencjach naukowych. Jej głównymi obszarami zainteresowania są powstania śląskie i regionalizm.

Tomasz Janocha – Student Roku 2023

Otrzymał Wyróżnienie Rektora UŚ w XV edycji konkursu za inicjowanie i rozwijanie życia studenckiego jako student prawa na Wydziale Prawa i Administracji UŚ. Członek organów i ciał kolegialnych uczelni, członek Rady Studentów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewodniczący Forum Uniwersytetów Polskich, w których reprezentuje interesy studentek i studentów. Przewodniczący Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego, jeden z głównych organizatorów Juwenaliów Śląskich 2022 oraz Juwenaliów Śląskich 2023. W swojej kilkuletniej samorządowej działalności – początkowo jako przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego na Wydziale Prawa i Administracji, a następnie przewodniczący Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego – zorganizował wiele inicjatyw dla studentek i studentów uczelni, m.in. Tydzień Adaptacyjny 2022, w ramach którego nowo przyjęte studentki i nowo przyjęci studenci mogli wziąć udział w grze terenowej, wieczorze planszówek, szkoleniach z praw i obowiązków studenta oraz wydarzeniu plenerowym na deptaku UŚ; Bal Studenta 2022; szkolenia z pierwszej pomocy dla studentów; Laur Studencki 2021 – coroczny konkurs, podczas którego studentki i studenci Uniwersytetu Śląskiego dziękują osobom i instytucjom, wręczając nagrody w kategorii „Przyjaciel Studenta” czy „Przyjazny Dziekanat”; Śląskie Gry Prawnicze 2021 – konkurs dla studentek i studentów WPiA, w ramach którego rozwiązują oni kazusy z różnych dziedzin prawa i rywalizują o staż w prestiżowych kancelariach prawniczych; Dzień z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Katowicach 2021.

Gala IV edycji konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego Bartosz Baran – Doktorant Roku 2023. Gala XV edycji konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Fot. Julia Agnieszka Szymala

Bartosz Baran – Doktorant Roku 2023

Otrzymał Wyróżnienie Rektora UŚ w XV edycji konkursu za osiągnięcia naukowe oraz działalność popularnonaukową jako doktorant w dyscyplinie nauki biologiczne na Wydziale Nauk Przyrodniczych UŚ. Jego dorobek naukowy obejmuje autorstwo i współautorstwo licznych, wielokrotnie cytowanych publikacji w uznanych czasopismach naukowych, w szczególności współautorstwo artykułu „Motivational trade-offs and modulation of nociception in bumblebees” opublikowanego w prestiżowym periodyku „Proceedings of the National Academy of Sciences”. Wyróżnia go uzyskanie prestiżowego Diamentowego Grantu, dzięki któremu realizował w latach 2016–2022 autorski, indywidualny projekt „Behawioralna i neurohistologiczna charakterystyka mutantów dwóch linii świerszcza domowego (Acheta domesticus) z deficytami pigmentów wzrokowych”. Jest również współautorem zgłoszenia patentowego. Ponadto aktywnie angażował się w działalność popularyzującą naukę, będąc wieloletnim współorganizatorem i organizatorem dorocznych obchodów Światowego Tygodnia Mózgu w Katowicach. W 2016 roku otrzymał Wyróżnienie Rektora jako student.

Sylwetki wszystkich wyróżnionych w XV edycji dostępne są na stronie: us.edu.pl/student.

Studentka, Student i Doktorant Roku 2023 Studentka, Student i Doktorant Roku 2023. Gala XV edycji konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Fot. Julia Agnieszka Szymala

return to top