Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla studentów UŚ

05.04.2022 - 10:25 aktualizacja 06.04.2022 - 11:14
Redakcja: OO

Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało stypendia za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2021/2022. Wśród laureatów znalazło się siedmioro studentek i studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wyróżnieni otrzymają stypendium w wysokości 17 000 zł.

Lista nagrodzonych osób:

  • Karol Białas (fizyka),
  • Łukasz Hawrylak (prawo w ramach studiów indywidualnych),
  • Anna Herman (twórcze pisanie i marketing wydawniczy w ramach studiów indywidualnych),
  • Dorota Kołodziej (filologia polska),
  • Katarzyna Main (grafika),
  • Karolina Monwid-Olechnowicz (realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia),
  • Karolina Paszcza (geologia stosowana).

Łącznie przyznano 432 stypendia spośród 910 wniosków spełniających warunki otrzymania stypendium.

Pełna lista laureatów

otwarta książka/open book

fot. pixabay.com

return to top