Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Szybki dostęp do funduszy na badania nad COVID-19 – konkurs NCN

30.03.2020 - 16:28 aktualizacja 30.03.2020 - 17:33
Redakcja: AJS

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs pn. „Szybka ścieżka dostępu do funduszy na badania nad COVID-19”, mający na celu poszerzenie wiedzy na temat zrozumienia mechanizmu działania koronawirusa SARS-CoV-2, sposobów diagnozy choroby, leczenia, zapobiegania oraz psychologicznych i społecznych skutków pandemii.

W ramach konkursu, którego budżet wynosi 10 mln zł, finansowane będą:

  • badania podstawowe związane z patofizjologią choroby, w tym takie, które mogą przyczynić się do podjęcia prac nad przyszłymi strategiami terapeutycznymi lub metodami diagnostycznymi COVID-19,
  • badania nad mechanizmami zakażania (w tym sposobami ochrony pracowników służby zdrowia),
  • a także badania nad psychologicznymi i społecznymi skutkami pandemii i sposobami ich ograniczania (w tym polityką zdrowotną i organizacją opieki medycznej, etyką badań i opieki nad chorymi, społecznymi zachowaniami w pandemii).

W przedsięwzięciu mogą wziąć udział naukowcy, którzy posiadają co najmniej stopień naukowy doktora i udokumentowane osiągnięcia naukowe w obszarach związanych z celem konkursu. Warunkiem jest także doświadczenie w kierowaniu realizacją projektów – pełnienie (obecnie lub w przeszłości) roli kierownika co najmniej jednego projektu badawczego w konkursach NCN (Opus, Sonatina, Sonata, Sonata Bis, Harmonia, Maestro, Symfonia, Polonez lub międzynarodowych konkursów dwustronnych lub wielostronnych) lub bycie laureatem innych prestiżowych konkursów krajowych lub międzynarodowych.

Okres realizacji badań wynosi maksymalnie 18 miesięcy, a wyniki prac muszą zostać powszechnie udostępnione zaraz po ich uzyskaniu.

Dofinansowanie w konkursie może obejmować środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego oraz na pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami do realizacji zaplanowanych badań. Termin składania wniosków upływa 14 kwietnia 2020 roku.

» Szczegółowe informacje na temat konkursu: www.ncn.gov.pl/aktualnosci.

» Ogłoszenie konkursu „Szybka ścieżka dostępu do funduszy na badania nad COVID-19” wraz z dokumentacją: www.ncn.gov.pl/ogloszenia.

return to top