Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe 2023/2024

29.08.2023 - 10:05 aktualizacja 29.08.2023 - 10:25
Redakcja: OO
Tagi: rekrutacja

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Zapraszamy do zapoznania się z szeroką gamą propozycji edukacyjnych. Oferta na semestr zimowy 2023/2024 obejmuje ponad 30 programów skierowanych do nauczycieli(-ek), pedagogów(-żek), pracowników(-czek) sektora publicznego i administracji, a także przedstawicieli(-ek) wybranych grup zawodowych: prawników(-czek), przedsiębiorców(-czyń), menedżerów(-ek) czy lekarzy(-ek).

Oferta studiów podyplomowych

Studia dla przedstawicieli(-ek) biznesu i pracowników(-czek) sektora publicznego

 • studia podyplomowe zarządzanie marką – zarządzanie marką pracodawcy – zarządzanie marką osobistą (nowość!);
 • studia podyplomowe Lider – kreowanie przywództwa i rozwoju zawodowego;
 • podyplomowe studia zarządzania i umiejętności menedżerskich z elementami coachingu;
 • studia podyplomowe psychologia zachowań społecznych;
 • studia podyplomowe administracji i zarządzania;
 • studia podyplomowe ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji;
 • studia podyplomowe prawa gospodarczego i handlowego.

Studia dla nauczycieli(-ek) i pedagogów(-żek)

 • podyplomowe kwalifikacyjne studia historyczne;
 • kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące nauczycieli do nauczania informatyki;
 • doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki;
 • doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji informatycznej;
 • kwalifikacyjne studia podyplomowe: przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela (nowość!);
 • podyplomowe studia kwalifikacyjne do nauczania drugiego przedmiotu – kultury polskiej i języka polskiego jako obcego (nowość!);
 • podyplomowe studia kwalifikacyjne nauczania kultury polskiej i języka polskiego jako obcego (nowość!);
 • podyplomowe studia doskonalące nauczania kultury polskiej i języka polskiego jako obcego (nowość!);
 • kwalifikacyjne studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji włączającej;
 • kwalifikacyjne studia podyplomowe arteterapia;
 • studia podyplomowe pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) dla nauczycieli przedmiotu;
 • studia podyplomowe pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) dla pedagogów specjalnych;
 • podyplomowe studia kwalifikacyjne informatyka w szkole ponadpodstawowej.

Studia dla innych wybranych grup zawodowych: prawnicy(-czki), przedsiębiorcy(-czynie), lekarze(-ki), osoby pracujące w instytucjach, katecheci(-tki)

 • studia podyplomowe Cyber Science. Tokenizacja i automatyzacja procesów w gospodarce cyfrowej. Aspekty prawne, technologiczne, zarządcze (artificial intelligence, blockchain, automatyzacja pracy i algorytmów);
 • studia podyplomowe prawo w ochronie zdrowia;
 • podyplomowe studia z wiedzy o regionie;
 • studia podyplomowe historii sztuki;
 • studia podyplomowe dziedzictwo kulturowe Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny;
 • studia podyplomowe bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (nowość!);
 • kwalifikacyjne studia podyplomowe bibliotekoznawstwa i informacji naukowej dla nauczycieli;
 • studia podyplomowe kwalifikacyjne optometria;
 • studia podyplomowe kwalifikacyjne edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 • studia podyplomowe teologii duchowości;
 • studia podyplomowe teologiczno-katechetyczne;
 • studia podyplomowe katechezy przedszkolnej.

W ofercie znajdują się zarówno programy nowe, opracowane z myślą o najnowszych trendach i wyzwaniach, jak i te, które zdobyły uznanie naszych absolwentów(-ek) oraz pracodawców(-czyń). Niezależnie od wybranego programu studia podyplomowe są doskonałą okazją do zdobycia nowych umiejętności, poszerzenia dotychczas posiadanej wiedzy oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Przygotowana przez Uniwersytet Śląski propozycja stara się odpowiadać na współczesne potrzeby pracodawców(-czyń), biorąc pod uwagę opinie oraz sugestie uczestników(-czek) i absolwentów(-ek) studiów podyplomowych, jak również otwierając się na współpracę z lokalnym środowiskiem gospodarczym oraz instytucjami samorządowymi.

Zajęcia na studiach prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu Śląskiego, wykładowcy(-czynie), autorzy(-ki) licznych publikacji w zakresie tematyki studiów, posiadający jednocześnie wiedzę i doświadczenie w zakresie nowoczesnej dydaktyki akademickiej, a także praktycy(-czki). Wśród prowadzących zajęcia znajdują się również specjaliści(-stki) i eksperci(-tki) z danej dziedziny z dużym doświadczeniem zawodowym, którzy dzielą się wiedzą i praktycznymi rozwiązaniami.

Szczegółowe informacje o programach, zasadach rekrutacji i opłatach znajdują się w opisach programów studiów podyplomowych na stronie internetowej: www.studiapodyplomowe.us.edu.pl. Rekrutacja jest prowadzona przez Internetową Rejestrację Kandydatów. Studia rozpoczynają się w październiku.

Kontakt

Centrum Studiów Podyplomowych
ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice
tel. 32 359 23 47

studia podyplomowe, specjalistyczna wiedza, kadra praktyków, nowoczesne metody, studiuj z nami!

return to top