Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023

31.08.2022 - 08:51 aktualizacja 09.09.2022 - 10:34
Redakcja: OO
Tagi: rekrutacja

Wśród oferty studiów podyplomowych znajdują się studia kwalifikacyjne:

 • studia logopedyczne, specjalność: logopedia – przygotowanie do wykonywania zawodu logopedy i nauczyciela logopedy,
 • studia logopedyczne, specjalność: logopedia – przygotowanie do wykonywania zawodu logopedy,
 • nauczanie kultury polskiej i języka polskiego jako obcego,
 • studia historyczne,
 • optometria,
 • informatyka w szkole ponadpodstawowej,
 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • arteterapia,
 • terapia pedagogiczna,
 • studia przygotowujące nauczycieli do nauczania informatyki,
 • pedagogika specjalna w zakresie edukacji włączającej,

a także studia doskonalące:

 • studia z wiedzy o regionie,
 • Lider – kreowanie przywództwa i rozwoju zawodowego,
 • psychologia zachowań społecznych,
 • zarządzanie i umiejętności menedżerskie z elementami coachingu,
 • ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji,
 • prawo w ochronie zdrowia,
 • prawo gospodarcze i handlowe,
 • administracja i zarządzanie,
 • zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne,
 • dziedzictwo kulturowe Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny,
 • pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) dla nauczycieli przedmiotu,
 • pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) dla pedagogów specjalnych,
 • katecheza przedszkolna,
 • teologia duchowości,
 • teologia pastoralna,
 • studia teologiczno-katechetyczne,
 • studia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji informatycznej,
 • studia dla nauczycieli informatyki,
 • CYBER SCIENCE. Tokenizacja i automatyzacja procesów w gospodarce cyfrowej. Aspekty prawne, technologiczne, zarządcze (artificial intelligence, Blockchain, automatyzacja pracy i algorytmów).

Studia podyplomowe to dobry wybór dla osób, które chcą pogłębić specjalistyczną wiedzę, zdobyć nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Są także gwarancją rozwinięcia potencjału zawodowego, który pozwoli zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy.

Kadrę wykładowców i trenerów stanowią doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz współpracujący z uczelnią eksperci i specjaliści z danej dziedziny, wieloletni praktycy z dużym doświadczeniem zawodowym.

Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest online w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Informacje o terminach składania dokumentów znajdują się w zakładkach poszczególnych programów studiów podyplomowych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.studiapodyplomowe.us.edu.pl.

grafika promująca studia podyplomowe

return to top