Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Tydzień polskiego biznesu i nauki w Nevadzie

10.03.2017 - 16:34 aktualizacja 10.03.2017 - 16:34
Redakcja: admin

Przedstawiciele polskiej administracji, środowisk naukowych i biznesowych przebywać będą z wizytą w stanie Nevada. Wyjazd organizowany jest w ramach „Poland Business and Education Week” przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych przy współpracy m.in. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, a także biurem Gubernatora i Polish-American Chamber of Commerce of Nevada.

Pobyt trwający od 14 do 17 marca 2017 roku ma się przyczynić do pogłębienia współpracy biznesowej i naukowej ze stanem Nevada. Polską stronę reprezentować będą między innymi: Anna Maria Anders – sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw dialogu międzynarodowego, Renata Szczęch – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz przedstawiciele korpusu dyplomatycznego. W skład polskiej delegacji wejdą również przedstawiciele władz samorządowych województwa śląskiego, które jest regionem partnerskim stanu Nevada oraz przedstawiciele Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach i przedsiębiorcy. Szkolnictwo wyższe reprezentowane będzie między innymi przez delegatów Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej, Politechniki Wrocławskiej, Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego do Stanów Zjednoczonych udadzą się JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, natomiast z Politechniki Śląskiej – JM Rektor prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk oraz prorektor ds. nauki i rozwoju prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk.

W programie wizyty polskiej delegacji przewidziano spotkania z przedstawicielami administracji stanowej, a także reprezentantami środowisk gospodarczych i instytucji otoczenia biznesu. Współpraca dydaktyczna i naukowa omawiana będzie podczas spotkań z reprezentantami amerykańskich placówek edukacyjnych, między innymi: University of Nevada, Truckee Meadows Community College, Sierra Nevada College, Western Nevada College. Program pobytu obejmuje wizyty w takich miastach, jak: Las Vegas, Reno i Carson City.

Spotkania będą okazją do zacieśnienia dotychczasowych i nawiązania nowych kontaktów naukowych oraz gospodarczych, a także zaprezentowania potencjału polskiego biznesu i polskiej nauki. Relacje w zakresie współpracy gospodarczej, administracyjnej oraz naukowej pomiędzy województwem śląskim a stanem Nevada budowane są od roku. Porozumienie w tej sprawie podpisane zostało w październiku 2016 roku podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. 

return to top