Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Uchwała dotycząca potępienia agresji Rosji na Ukrainę

04.03.2022 - 08:49 aktualizacja 09.03.2022 - 18:09
Redakcja: K.S

Uchwała nr 230
Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 3 marca 2022 r.
w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą i potępienia agresji Rosji

 

 

Na podstawie § 19 ust. 2 statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wspólnota Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wyraża solidarność z narodem ukraińskim, podziw dla jego bohaterskiej postawy w obliczu agresji rosyjskiej oraz wyraża gotowość udzielania uchodźcom z Ukrainy, w szczególności studentom, doktorantom i pracownikom ukraińskich uczelni, wszelkiego możliwego wsparcia i pomocy.

Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach udziela pełnego poparcia podobnym oświadczeniom środowiska akademickiego, w tym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Nauki (RGSWiN), Polskiej Akademii Nauk (PAN) oraz organizacji doktoranckich i studenckich z dnia 24 lutego 2022 r., które jednoznacznie i stanowczo potępiają niczym nieusprawiedliwioną agresję zbrojną Federacji Rosyjskiej na suwerenną Ukrainę oraz popełniane w jej trakcie zbrodnie wojenne.

 

§ 2

Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wzywa JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach do zawieszenia współpracy instytucjonalnej z uczelniami, instytutami naukowymi oraz wszelkimi agendami państwowymi Federacji Rosyjskiej do czasu wycofania wojsk rosyjskich z terytorium Ukrainy, a także przekazania władzom tych instytucji stanowiska wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zdecydowanie i jednoznacznie potępiającej rosyjską agresję militarną wobec Ukrainy.

 

§ 3

Wspólnota Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wyraża jednocześnie najwyższe uznanie dla tych obywateli Federacji Rosyjskiej, w szczególności przedstawicieli rosyjskich środowisk akademickich, którzy odważnie i otwarcie sprzeciwiają się wojnie wywołanej i prowadzonej przez władze swojego państwa, nierzadko narażając się tym na bardzo poważne szykany, prześladowania i kary. Jednoznaczna dezaprobata wobec polityki władz państwa rosyjskiego nie powinna stać na przeszkodzie dostrzeżeniu i docenieniu indywidualnych aktów sprzeciwu osób narodowości rosyjskiej wobec postawy władz swojego państwa świadczących o łączącym nas szacunku dla takich wartości, jak pokój, wolność, równość i godność człowieka.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

return to top