Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pełnomocnicy rektora oraz pełnomocnicy dziekanów

Pełnomocnicy rektora

 

Pełnomocnik rektora ds. ochrony danych osobowych
dr hab. Mariusz Jagielski, prof. UŚ

Pełnomocnik rektora ds. administracji wydziałowej
mgr Agnieszka Kotulska

Pełnomocnik rektora ds. identyfikacji wizualnej
dr hab. Tomasz Kipka, prof. UŚ

Pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia i akredytacji
dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, prof. UŚ

Pełnomocnik rektora ds. kształcenia nauczycieli w Uniwersytecie Śląskim
prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska

Pełnomocnik rektora ds. prawa pracy
dr Urszula Torbus

Pełnomocnik rektora ds. studentów zagranicznych
prof. dr hab. Jolanta Tambor

Pełnomocnik rektora ds. współpracy ze szkołami
dr Magdalena Ochwat

Pełnomocnik rektora ds. rekrutacji na studia
dr Agata Zygmunt-Ziemianek

Pełnomocniczka Rektora ds. Strefy Nauki w Uniwersyteckie Śląskim w Katowicach
Aneta Moczkowska

Pełnomocnik Rektora ds. Cyfryzacji
dr hab. Dariusz Szostek, prof. UŚ

Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych
mgr Bogusław Kąkol

 

Pełnomocnicy dziekanów

 

Pełnomocnik dziekana ds. kierunku arteterapia
dr Iwona Tomas

Pełnomocnik dziekana ds. kształcenia na odległość
dr Justyna Budzik

Pełnomocnik dziekana ds. kształcenia na odległość
dr inż. Roman Simiński

Pełnomocnik dziekana ds. kształcenia na odległość
mgr Magdalena Krząkała-Rózsa

Pełnomocnik dziekana ds. międzynarodowej wymiany akademickiej
dr Maciej Bożek, prof. UŚ

Pełnomocnik dziekana ds. programu Erasmus
dr hab. Katarzyna Pokryszka, prof. UŚ

Pełnomocnik dziekana ds. studenckich
dr Michał Brol

Pełnomocnik dziekana ds. studenckich
dr hab. Lech Krzyżanowski, prof. UŚ

Pełnomocnik dziekana ds. studenckich
dr Aleksander Lamża

Pełnomocnik dziekana ds. studenckich
dr Dariusz Sokołowski

Pełnomocnik dziekana ds. studenckich – Katowice
dr hab. Aleksandra Nadgórska-Socha, prof. UŚ

Pełnomocnik dziekana ds. współpracy międzynarodowej
dr hab. Rafał Borysławski, prof. UŚ

Pełnomocnik dziekana ds. współpracy międzynarodowej
dr Agata Daszkowska-Golec, prof. UŚ

Pełnomocnik dziekana ds. współpracy międzynarodowej
dr Magdalena Szklarska

Pełnomocnik dziekana ds. współpracy z liceami ogólnokształcącymi
dr hab. Agnieszka Ziółkowska prof. UŚ

Pełnomocnik dziekana ds. koordynacji pracy oraz inicjatyw podejmowanych przez działające na WPiA UŚ koła naukowe
dr Grzegorz Nancka

Pełnomocnik dziekana ds. kształcenia na odległość
dr Maciej Basiuk

Pełnomocnik dziekana ds. kształcenia na odległość
dr hab. Bogusław Dziadzia, prof. UŚ

Pełnomocnik dziekana ds. kształcenia na odległość
dr Dawid Gregorczyk

Pełnomocnik dziekana ds. kształcenia na odległość
dr hab. Tomasz Huk

Pełnomocnik dziekana ds. kształcenia na odległość – Katowice
dr Izabela Greń

Pełnomocnik dziekana ds. międzynarodowej wymiany akademickiej
dr Renata Jankowska, prof. UŚ

Pełnomocnik dziekana ds. międzynarodowej wymiany akademickiej
dr Katarzyna Ponikowska

Pełnomocnik dziekana ds. studenckich
dr hab. Grzegorz Dobrowolski, prof. UŚ

Pełnomocnik dziekana ds. studenckich
dr Joanna Maszybrocka

Pełnomocnik dziekana ds. studenckich
dr Bożena Pactwa

Pełnomocnik dziekana ds. studenckich – Sosnowiec
dr hab. Sławomir Pytel, prof. UŚ

Pełnomocnik dziekana ds. współpracy międzynarodowej
dr Dawid Ledwoń

Pełnomocnik dziekana ds. współpracy międzynarodowej
dr hab. Małgorzata Myśliwiec, prof. UŚ

Pełnomocnik dziekana ds. współpracy międzynarodowej
prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk

Pełnomocnik dziekana ds. nadzoru nad pracowniami dydaktycznymi
dr Zenon Kukuła

 

return to top